Адамдын тамак синируу органы


Адамдын тамак синируу органыАдамдын тамак сиңирүүчү системасы ооз көңдөйү, кызыл өңгөч, ичеги, бөйрөк, карын астындагы безден турат. Тамак сиңирүү ооз көңдөйүнөн башталат. Ооздон тамак чайналып, шилекей аралашат. Жутулган тамак кызыл өңгөч аркылуу ашказанга келип, андан соң карын ширеси куюлуп, тамак иштетилет.

Ашказанда тамак 4-5 саат иштетилип, андан ичке ичегиге өтөт. Ичегиде тамак дагы иштетилет. Бул жерден шилекей, ашказандын, ичегинин ширелери менен иштетилген тамакка өт аралашат. Андан ашказан менен ичегинин ички бетиндеги кырындылары менен сорулуп, канга өтөт. Тамактын калдыгы жоон ичегиге өтүп, ал жерден сыртка чыгарылат.

Жүгүрүп баратып жеген кургак тамактар, ачуулар, кесек тамактар ашказанга зыян алып келет. Мунун айынан гастрит оорусу пайда болушу мүмкүн. Булар убагында тамактанбай, кургак нерсе менен шам-шум эткен окуучуларда кездешет. Кез-кези менен убактысыз жеген тамактар ашказанды туура эмес иштетет.

Суткасына бир нече жолу бир эле убакытта тамактануу пайдалуу. Мындай учурда ашказан милдетин туура жана так аткарат. Эгерде адамдын ден соолугу жакшы болсо, анда анын тамак сиңирүү органдары талаптагыдай иштейт.

Дарыгерлер сунуштайт:
  • Тамактанган мезгилде шашылбагыла, тамакты 15–20 секунд чайнагыла.
  • Чоң тиштеп жутпагыла.
  • Тамактануунун туура режимин сактагыла жана азыраак толкунданганга аракеттенгиле.
  • Ашыкча жебегиле, өлчөмдү сактагыла.
2017-11-27 16330 Медицина Жыргалбекова С. 2017-11-27

Гулай
Эмне учун силер муну жаздынар