Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз.

Жаңы макалалар

Кыргыз уруулары — кыргыздардын тарыхый калыптанган уруулук жана тектик…
Аналогия (байыркы грекче ἀναλογία «шайкештик, туура келүүлүк, өлчөмдүүлүк») — окшоштук…
Бюджет (эски нормандча bougette мааниси капчык, баштык, акчалуу кап) — белгилүү бир мезгилге чейинки…
Инфляция (латынча inflatio «көбүү») — товарлар жана кызматтарга болгон жалпы баалар деңгээлинин узак…
Профицит — (латынча proficit «өсүү, чоңоюуу») — кайсы бир нерседеги ашыктык, көптүк. Түшүнүктүн…