Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз. Сайтка катталыңыз, катталган колдонуучулар кошумча артыкчылыктарга ээ болот.

Соңку макалалар

Текебердик — ашыкча артыкчылык сезим жана башкаларды жек көрүү менен мүнөздөлгөн адам мамилеси. Синонимдер: бой көтөрүү, кокураюу, көөдөн көтөрүү, теңсинбөө. Мазмуну Жалпы маалымат Текебердик…
Жаратылыш же табият — Ааламдын материалдык дүйнөсү, негизинен табигый илимдердин негизги изилдөө объектиси. Тиричиликте «жаратылыш» же «табият» сөзү табигый жашоо чөйрө маанисинде колдонулат, башкача айтканда…
Чакан балалык жөнүндө ырлар жыйнагы, ошондой эле бөбөктөргө арналган ырлар менен ушул макаладан таанышсаңыздар болот. Ошондой эле силер дагы өз ырларыңардан бул жыйнакка кошууга мүмкүн, ал үчүн жөн гана пикир жазуу…
Кене же кенелер (латынча Acari) — жөргөмүш сымалдуулар классынын (Arachnida) муунак буттуулар классчасындагы хелицердик кан ичүүчү жандыктар же жаныбарлар (курт-кумурска деп саналбайт). Мазмуну Жалпы…
Рельеф (французча relief, латындын relevo «көтөрөм» сөзүнөн) — тегиздик бетинин көрүнүшү (аймактын), форма, тегиздик бетиндеги дөңсөө, көрүнүшү, өлчөмү, келип чыгышы, жашы жана өнүгүү тарыхы боюнча ар кандай болгон жер…