Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз.

Жаңы макалалар

Косметика (байыркы грекче κοσμητική сөзүнөн — «көркөмдөө искусствосу, кооздоо», андан…
Жоопкерчилик — адам тарабынан бир нерсени сактоо же ага көмөктөшүүгө түз же кыйыр багытталган…
Техника (байыркы грек сөзү τεχνικός, андан τέχνη сөзү — искусство, устаттык, ык) — татаал…
Кичи гидроэлектрстанция же кичи ГЭС (КГЭС) — салыштырмалуу аз көлөмдөгү электр энергиясын…
Электрондук соода (англисче Electronic trading, eTrading, e-Trading) — соода-сатык иштерин интернет аркылуу ишке…

Сунуштайбыз