Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз.

Жаңы макалалар

Тиричилик же жашоо (латынча vita) — биологиянын негизги түшүнүгү — материянын тиричилигинин…
Ботаника (байыркы грекче βοτανικός — «өсүмдүктөргө таандык», βοτάνη сөзүнөн — «чөп, өсүмдүк») —…
Органикалык химия — көмүртек-суутектин (углеводород) жана анын туундуларынын түзүмүн…
Ак баталар жыйнагы — турмуштун түрдүү кырдаалдарында айтылуучу кыргызча баталар жыйнагы. Бул…
Түп — айыл, Ысык-Көл облусунун, Түп районунун административдик борбору. Түп айыл аймагынын…

Сунуштайбыз