Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү
Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз. Сайтка катталыңыз, катталган колдонуучулар кошумча артыкчылыктарга ээ болот.

Соңку макалалар

Музыкалык түзүм — белгилүү бир бийиктиктеги үндөрдүн музыкалык үн катарынын баскычтарына ылайык келүүсүн берүүчү система. Музыкалык түзүм негизги тондордун, ага кирген үндөрдү же катыштыктарды эквиваленттик түрд…
Контрабас (итальянча contrabbasso) — төрт кылдуу жаалуу музыкалык аспап, квинталык туураланышы: Eк Aк Dб Gб. Үнүнүн чыгышы боюнча кыл кыяк түркүмүндөгү виолончель, альт жана классикалык кыл кыяктан кийин э…
Комуз күнү — жыл сайын 9-сентябрда өткөрүлүүчү кыргыздын улуттук үч кылдуу чертме музыкалык аспабы «комузга» арналган маданий иш-чара. 9-сентябрь — Комуз күнү Буйрук датасы2019-жыл, 24-июль Токтом…
Музыкалык үн (байыркы грекче φθόγγος, латынча vox, sonus, немисче Ton, англисче musical tone, musical pitch) атайын мааниде — музыкалык чыгармаларды түзүү үчүн материал катары колдонулган белгилүү бир бийиктиктеги үн, кеңири мааниде —…
Музыка теориясы — музыканын теориялык аспектилери менен алектенген, музыка таануунун дисциплиналар (окуу жана илимий) комлексинин жалпы белгилениши. Мазмуну Кыскача мүнөздөмө Тарыхый очерк Антикалуулук Орто…

Жаңыртылгандар

Сунуштайбыз