Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз.

Жаңы макалалар

Адабий процесс (адабият процесси) — адабияттын бардык көрүнүштөрүнүн жана фактыларынын же көп…
Улуттук адабият күнү — Кыргыз Өкмөтүнүн чечими менен Кыргызстанда 2011-жылдан бери жыл сайын…
Бермуд үч бурчтугу (англисче Bermuda Triangle) — Саргасс деңизиндеги (Атлантикалык океан) аймак, мында…
Калькулятор деген эмне, анын кандай түрлөрү бар, тарыхы кандай, ушул суроолорго жооп издеп бул…
Нооруз (персче. نوروز «жаңы күн»; ошондой эле Эл аралык Нооруз күнү; 21-март) — иран жана түрк…