Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү
Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз. Сайтка катталыңыз, катталган колдонуучулар кошумча артыкчылыктарга ээ болот.

Соңку макалалар

Май (латынча mensis Maius — «Майя аял кудайдын айы») — григориан жана юлиан календарлары боюнча жылдын бешинчи айы, Цезардын маттан башталган реформасына чейинки эски римдик жылдын үчүнчү айы. 31 күн узактыктагы жети айдын бири. Кыргызча аталышы — Бугу (Кыргыз элдик…
13-кылымдын башында монголдордун Боржегин уруусунан чыккан Темучин буткул татарларды, найман, онгут жана башка бир нече турк урууларын озуно баш ийдирет. 1206-жылы буткул монгол феодалдарынын чон курултайында мамлекетти империя деп, озуно Чынгыз хан титулун алат. Кучтуу жана бекем тартиптуу аскер тузуп жеринин аймагын кенейтип, кошуна элдердин баарын озуно баш ийдирет. 1207-жылы…
Чүй облусу — Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан административдик аймак. 1939-жылдын 21-ноябрында Фрунзе облусу болуп калыптанып, 1959-жылы жоюлган. 1990-жылы республикалык баш ийүүдөгү райондордон Чүй облусу болуп калыптанган. Чүй…
Кыргызстандагы карлуктар — күн батыш түрк мамлекети бытырагандан кийин рухтарынын баш кошо албагандыгынын анык кабарларын Кытай, Араб, Персия тарыхчылары көрсөтөт. Мамлекет кураган түрк эли, түрк атагынан башка күн батыш менен күн чыгышта дагы башка атак алып, угуз же болбосо тогуз угуз делип жүргөн. Эскертүү: макала көбүн эсе…
Карлуктар — VI—XV кылымдардагы Орто Азия аймагындагы байыркы түрк уруусу, ошондой эле уруулук бирикме. Карлуктар заманбап өзбек, уйгурлардын байыркы тектеринен, бир бөлүгү түркмөндөрдүн курамына кирген. Тарыхы Эрте орто кылымдар Карлуктар жөнүндөгү алгачкы маалыматтар V кылымга таандык. Алгач алар Алтай менен Балхаш…
Сайтка жарнама жайгаштыруу

Жаңыртылгандар

Сунуштайбыз