Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз.

Жаңы макалалар

Доминанттуулук — бир гендеги аллелилердин (аллель — бир гендеги формалар) өз ара мамиле формасы…
Евразия — Жердеги алты материктин эң ириси. Аянты — 53,6 млн чарчы км, кургактыктын 36 % түзөт. Калкы…
Сөз түркүмдөрү — бир тилдеги сөздөрдүн лексико-семантикалык жана грамматикалык (морфологиялык…
Ак-Cуу району — Ысык-Көл облусуна караштуу район, 1973-жылдын 13-апрелинде уюшулган. Түндүгүнөн Түп…
Адабий процесс (адабият процесси) — адабияттын бардык көрүнүштөрүнүн жана фактыларынын же көп…