Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз.

Жаңы макалалар

Азиянын тарыхы — Азия өлкөлөрүнүн жамааттык тарыхы катары. Азия макаласына…
Азия — аймагы, калкынын саны жана анын жыштыгы боюнча ири дүйнө бөлүгү. Европа менен бирге…
Ич катуу же ичтин катышы (синонимдер — констипация, обстипация) — басаңдатылган, татаалдашкан же…
Заңдын формасынын Бристоль шкаласы, же Заң формасынын Бристоль шкаласы, кээде жөн гана Бристоль…
Саякатчылар диареясы — адаттан тышкаркы өлкөлөргө же климаттык зоналарга саякаттаган…