Алкоголизм (латынча alcoholismus, الكحل [al-kuħl] ← артикль ال [al] + كحل [kuħl] «сурьма» араб сөзүнөн), ошондой эле, өнөкөт алкоголизм, өнөкөт алкоголдук интоксикация, этилизм, алкоголдук токсикомания ж. б. — өнөкөт психикалык прогредиенттик оору, алкоголго кызыгуу, жана андан психикалык, физикалык көз карандылыгы менен мүнөздөлгөн токсикоманиянын бир түрү. Алкоголизм, ичилген алкоголдун санын жоготуу, алкоголго болгон толеранттуулуктун өсүүсү (канааттанууга жетүү үчүн талап кылынуучу спирт ичимдиктерине болгон дозанын өсүүсү), абстиненттик синдром, органдардын токсиндер менен жабыркашы, ошондой эле, мас болуу учурунда өзүнчө окуяларды эс-тутумдан жоготуп (унутуп калуу) коюуу менен мүнөздөлөт.

толук маалымат

Ич катуу же ичтин катышы (синонимдер — констипация, обстипация) — басаңдатылган, татаалдашкан же системалык жактан жетишсиз дефекация (ичегинин бошошунун татаалдыгы).

толук маалымат

Заңдын формасынын Бристоль шкаласы, же Заң формасынын Бристоль шкаласы, кээде жөн гана Бристоль шкаласы (англисче Bristol stool scale, ошондой эле Bristol stool chart) — адам заңынын формасын жана консистенциясынын баалоочу медициналык классификация; маанилүү диагностикалык мааниге ээ.

толук маалымат

Саякатчылар диареясы — адаттан тышкаркы өлкөлөргө же климаттык зоналарга саякаттаган адамдардын көп кездешүүчү оорусу. Полиэтиологиялык клиникалык синдром көрүнүшүнө ээ. Оорунун негизги белгиси суткасына үч жолудан ашык болгон калыптанган эмес заң менен заңдоо, көп учурда карышуу сыяктанган ичтин оорушу, кускунун келиши, метеоризм жана баш оору (мигрень) менен коштолот.

толук маалымат

Амёбиаз (амёбалык дизентерия) — заңдык-оралдык берүү механизмдүү антропоноздук инвазия (мителенүү), ичегиден тышкаркы өнөкөт рецидивделенүүчү колит менен мүнөздөлөт. «Амёбиаз» терминин көбүнчө Entamoeba histolytica жөнөкөй мителер чакырган амёбалык дизентерияга колдонушат. Башка амёбиаздарга алгачкы амёбалык менингоэнцефалит дагы кирет, козгогучтары Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp жана B. Mandrillaris амёбалары, ошондой эле, акантамёбалык кератит, мунун козгогучу Acanthamoeba тукумунун өкүлдөрү.

толук маалымат