TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Автордук укук ээлерине

Tyup.net маданий-маалыматтык сайты автономдук режимде иштеп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, анын ичинде "Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө" мыйзамына ылайык иш алып барат дагы толук аларды колдойт.

Сайтта жайгаштырылган маалыматтар, жалпы коомго башка интернет сайттарында жеткиликтүү, жана ачык түрдө. Маалыматты чогултуу, редакциялоо, оңдоо, тууралоо иштери атайын буга туураланган алгоритмдер аркылуу жүргүзүлөт дагы, жарым-жартылай автоматтык түрдө иштейт. Сайт башкармалыгы автордук жактан корголгон маалыматты жайгаштыруу менен алектенбейт. Автоматташтырылган система Интернет тармагында ачык түрдөгү маалыматтарды гана сайтка бир нече чыпкалардан өткөрүп жайгаштырат. Эгер биздин сайт кандайдыр бир себептер менен Сиздин укугуңузду бузган болсо, сайт башкармалыгы түшүнүү менен Сизге көмөктөшүп, Сизге официалдуу түрдө таандык болгон контентти өчүрүп салууга даяр жана чыныгы авторлордун автордук укуктарын коргоого көмөктөшүп келет.

Эгер Сиз сайттагы кайсы бир материалдарга карата өзгөчө укукка ээ болсоңуз жана ал маалыматтардын сайтта жайгашуусун каалабасаңыз, маалыматты сайттан өчүрүү тууралуу билдирүүнү тезинен support@tyup.net дарегине жөнөтүүңүздү өтүнөбүз. Электрондук катта төмөнкүлөр талап кылынат:

Сиздин автордук укук ээси экенинин мөөрү бар тастыктоочу кагаздын сканерленген көчүрмөсү же сапаттуу сүрөтү, же официалдуу мекеме-уюм доменинен электрондук кат, ошондой эле биздин сайтта жайгаштырылган Сиздин автордук укук маалыматына шилтеме.

Ушундай мүнөздөгү электрондук кат алган соң, укуктары корголгон маалыматты сайттан өчүрүп салабыз же Сиздин каалооңуз боюнча Сиздин автор экениңизди көрсөтүп коебуз.

Колдонуучуларга

Түп районунун сайты Кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуу жана Кыргызстандын элет элинин билим деңгээлин жогорулатуу максатында жасалган жана сайттагы маалыматтар, жеке жана билим алуу максатында гана колдонулушу мүмкүн. Сайттагы автордук макалаларды, маалыматтарды башка сайттарга, социалдык-тармактарга, видеохостингдерге толугу менен жайгаштырууга тыюуу салынат. Кайсы бир автордук маалыматты интернет тармагында колдонуу алында support@tyup.net дарегине билдирүү жөнөтүңүз. Биз автордук укуктарды текшерип анан жооп беребиз. Автордук маалыматтарды улуксаты жок колдонгон жана жайылткан колдонуучуларга жасаган иштери үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан жоопкерчилик каралган.

13.01.2023