Автордук укук ээлерине

Tyup.net маданий-маалыматтык сайты автономдук режимде иштеп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, анын ичинде "Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө" мыйзамына ылайык иш алып барат дагы толук аларды колдойт.

Сайтта жайгаштырылган маалыматтар, жалпы коомго башка интернет сайттарында жеткиликтүү, жана ачык түрдө. Маалыматты чогултуу, редакциялоо, оңдоо, тууралоо иштери атайын буга туураланган парсер аркылуу (2020-жылдын май айынан тарта жасалма интеллекттүү нейро тармак аркылуу) жүргүзүлөт дагы, автоматтык түрдө иштейт. Сайт башкармалыгы автордук жактан корголгон маалыматты жайгаштыруу менен алектенбейт. Автоматташтырылган система Интернет тармагында ачык түрдөгү маалыматтарды гана сайтка жайгаштырат. Эгер биздин сайт кандайдыр бир себептер менен Сиздин укугуңузду бузган болсо, сайт башкармалыгы түшүнүү менен Сизге көмөктөшүп, Сизге официалдуу түрдө таандык болгон контентти өчүрүп салууга даяр жана чыныгы авторлордун автордук укуктарын коргоого көмөктөшүп келет.

Эгер Сиз сайттагы кайсы бир материалдарга карата өзгөчө укукка ээ болсоңуз жана ал маалыматтардын сайтта жайгашуусун каалабасаңыз, маалыматты сайттан өчүрүү тууралуу билдирүүнү тезинен support@tyup.net дарегине жөнөтүүңүздү өтүнөбүз. Электрондук катта төмөнкүлөр талап кылынат:

Сиздин автордук укук ээси экенинин мөөрү бар тастыктоочу кагаздын сканерленген көчүрмөсү же сапаттуу сүрөтү, же официалдуу мекеме-уюм доменинен электрондук кат, ошондой эле биздин сайтта жайгаштырылган Сиздин автордук укук маалыматына шилтеме.

Ушундай мүнөздөгү электрондук кат алган соң, укуктары корголгон маалыматты сайттан өчүрүп салабыз же Сиздин каалоңуз боюнча авторлорун көрсөтүп коебуз.

Колдонуучуларга

Түп районунун сайты Кыргызстандын элет элинин билим деңгээлин жогорулатуу жана кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуу максатында жасалган жана сайттагы маалыматтар, жеке жана билим алуу максатында гана колдонулушу мүмкүн. Сайттагы макалаларды башка сайттарга, социалдык-тармактарга, видеохостингдерге толугу менен жайгаштырууга тыюуу салынат. Кайсы бир маалыматты интернет тармагында колдонуу алында support@tyup.net дарегине билдирүү жөнөтүңүз. Биз автордук укуктарды текшерип анан жооп беребиз. Сайттагы маалыматтарды улуксаты жок колдонгон жана жайылткан колдонуучуларга жасаган иштери үчүн жоопкерчилик жүктөлөт.