Сайт эрежелери

Tyup.net сайтынын эрежелери бардык колдонуучуларга тиешелүү. Эрежелерди билбестиктен бузуу жоопкерчиликтен бошотпойт.

Эскертүүлөр

 1. Катталуу учурунда сиз тандаган ысымды, e-mail даректи өзгөртүү үчүн атайын кайрылуу дарегине (support@tyup.net) электрондук кат жазуу зарыл.
 2. Атайын же билбестиктен (даректи ката жазуу) туура эмес e-mail даректерди колдонгон колдонуучулар кез-кез текшерилип, сайттан четтетилип турат.
 3. Сайтка «6 ай» же андан ашык убакыт бою кирбеген колдонуучулар автоматтык түрдө сайттан өчүрүлөт (эрежелерге ылайык пикирлери болсо өчүрүлбөйт, пикирлери эрежеге ылайык келбесе, пикирлери менен кошо өчүрүлөт).
 4. Пикирлер, кайрылуулар, тексттер кыргыз тилинде болуусу шарт.
 5. Маалымат, макала жазууда теманын аталышы теманын маңызына байланыштуу болушу зарыл. Мааниси туура келбеген темалар сайтка кабыл алынбашы мүмкүн.
 6. Билдирүүнүн маңызы макаланын маңызына байланыштуу болушу керек.
 7. Сайттагы макалага жазылган пикирлер (комментарийлер) макалага тиешелүү жана аны толуктоо, жакшыртуу, тактоо (темага тиешелүү суроолуу пикирлерге жол берилет) максатында гана жазылуусу шарт. Рахмат, спасибо, жакшы, сонун экен, мыкты экен деген сыяктуу пикирлер кабыл алынбайт.
 8. Tyup.Net сайтындагы маалыматтарды, материалдарды, сүрөттөрдү интернет тармагынан тышкары колдонууда сөзсүз кайсы баракчадан алынса, ошол баракчага шилтеме берилиши керек.
 9. Маалыматтарды интернет тармагында колдонууда, сайттарга, социалдык тармактарга, видеохостингтерге, деги эле башка сайттарга жайгаштырууда, маалымат кайсы барактан алынса ошол баракка шилтеме (ссылка) көрсөтүлүшү керек. Өзгөчө автордук макалаларды жайгаштырууда этият болуңуз.
 10. Сайттын кээ бир бөлүмдөрү өзүнчө эрежелерди камтышы мүмкүн.

Тыюуу салынат

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келбеген билдирүүлөргө;
 2. Маалыматка байланышы жок сайттарды же телефон номерлерди жарнама кылууга;
 3. Сайт колдонуучуларын адаштыруу же алдоону көздөгөн билдирүүлөргө;
 4. Сайттын башка колдонуучусунун же деги эле башка адамдардын өздүк маалыматтарын улуксаты жок сайтка жайгаштырууга, мындай маалыматтар сайттан эскертүүсүз өчүрүлөт;
 5. Адамдардын динин, улутун жана башка нерселерин кемсинткен билдирүүлөргө;
 6. Адепке туура келбеген, шектүү билдирүүлөргө;
 7. Сайтка адепсиз, сөгүнүү, жаргон сөздөрдү жазууга, бирөөнүн дарегине карата далили жок, негизсиз айыптарды камтыган билдирүүнү калтырууга, далили жок жалаа жабууга, кимдир-бирөөнү мазактоого, кемсинтүүгө, ушактоого, анын абийирине, кадыр-баркына шек келтирген билдирүүлөрдү жазууга;
 8. Бөлүнүп-жарылуу маанисиндеги билдирүүлөрдү калтырууга;
 9. Провокациялык сөздөрдү, пикирлерди жазууга;
 10. Маалыматтарды тиешеси жок бөлүмдөрдө жайгаштырууга;
 11. Окшош билдирүүлөрдү бир нече бөлүмгө кайра-кайра көбөйтүп жазууга;
 12. Окууга татаал, көздү ооруткан чыңкый түстөрдү, атайын символдорду, ошондой эле тыныш белгилерди ашыкча колдонууга, эки же андан көп бош саптарды калтырууга тыюу салынат. Бардык сөздөр, сүйлөмдөр Кыргыз тилинин грамматика эрежесине ылайык гана колдонулушу керек;
 13. Грамматика эрежесин атайын бузуп жазууга.

Сайт жетекчилиги жооп бербейт

 1. Бардык жеке билдирүүлөр автордун өзүнүн ою болуп эсептелет. Андыктан сайт жетекчилиги билдирүүнүн мазмуну үчүн жооп бербейт.
 2. Маалымат себеп болгон моралдык, материалдык зыян үчүн жооп бербейт.
 3. Ар бир колдонуучу сайттан алган маалыматты өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонууда жоопкерчиликти өзүнө алат.
 4. Сайттагы жарнамалык негизде жарыяланган материалдардын маани-маңызы үчүн сайт жетекчилиги жооп бербейт. Жарнамалык маалыматтардын маңызы үчүн жарнама берүүчү өзү жоопкер.

Колдонуучу жана сайт башкармалыгы

 1. Сайттын ишмердүүлүгүнө байланыштуу сын-пикирлер support@tyup.net электрондук дарегине жазылып жөнөтүлүшү керек.
 2. Администраторлорго же модераторлорго суроо-талабыңызды өздүк баракчаңызда жазсаңыз болот.
 3. Эрежени бузган колдонуучуну эскертүүсүз сайттан четтетүү укугуна ээ.
 4. Tyup.net сайтына жайгаштырылган материалдар жеке колдонууга гана уруксат, ошондой эле интернет тармагында жана тармактан тышкары колдонууда (түрдүү иш-чараларда, радио, теле берүүлөрдө, басылмаларда) сөзсүз түрдө маалыматтын баракчасына шилтеме көрсөтүү шарт.

Эрежелер колдонуучуларды эскертүүсүз өзгөртүлүшү же толукталышы мүмкүн. Өзгөртүлгөн соң ар бир колдонуучунун жеке баракчасына билдирүү жөнөтүлөт. Соңку өзгөртүү: 4-сентябрь, 2022-жыл.