Сайт эрежелери

Tyup.net сайтынын эрежелери бардык колдонуучуларга тиешелүү. Эрежелерди билбестиктен бузуу жоопкерчиликтен бошотпойт.

Эскертүүлөр

 1. Катталуу учурунда сиз тандаган ысымды, e-mail даректи өзгөртүү үчүн атайын кайрылуу дарегине (support@tyup.net) электрондук кат жазуу зарыл.
 2. Атайын туура эмес e-mail даректерди катталуу үчүн колдонгон колдонуучулар кез-кез текшерилип, сайттан четтетилип турат.
 3. Сайтка катталып кирип, андан соң бир жыл ичинде сайтка кирбеген колдонуучулар автоматтык түрдө сайттан өчүрүлөт.
 4. Сайттка катталып, бирок, бир дагы жолу кирбеген колдонуучулар 2-3 күндүн ичинде автоматтык түрдө өчүрүлөт.
 5. Окурмандардын ыңгайлуулугу үчүн тексттерди кыргызча тамгалар менен жазуу сунушталат.
 6. Пикирлер, кайрылуулар, тексттер кыргыз тилинде болуусу шарт.
 7. Маалымат, макала жазууда теманын аталышы теманын маңызына байланыштуу болушу зарыл. Мааниси туура келбеген темалар сайтка кабыл алынбашы мүмкүн.
 8. Жашы 18ге жете элек колдонуучуга чектөөлөр бар.
 9. Билдирүүнүн маңызы макаланын маңызына байланыштуу болушу керек.
 10. Сайттагы макалага жазылган пикирлер (комментарийлер) макалага тиешелүү жана аны толуктоо, жакшыртуу, тактоо (темага тиешелүү суроолуу пикирлерге жол берилет) максатында гана жазылуусу шарт. Рахмат, спасибо, жакшы, сонун экен, мыкты экен деген сыяктуу пикирлер кабыл алынбайт.
 11. Tyup.Net сайтындагы материалдарды, сүрөттөрдү колдонууда сөзсүз tyup.net сайтына шилтеме берилиши керек.
 12. Маалыматтарды башка интернет сайттарына, социалдык тармактарга, видеохостингтерге толугу менен жайгаштырууга болбойт. Кыска формада жайгаштырууда автордук укуктарды текшерүү максатында support@tyup.net дарегине кат жазып билдирүү шарт.

Тыюуу салынат

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келбеген билдирүүлөргө;
 2. Маалыматка байланышы жок сайттарды жарнама кылууга;
 3. Сайт колдонуучуларын адаштыруу же алдоону көздөгөн билдирүүлөргө;
 4. Сайттын башка колдонуучусунун же деги эле башка адамдардын өздүк маалыматтарын анын улуксаты жок сайтка жайгаштырууга;
 5. Адамдардын динин, улутун жана башка нерселерин кемсинткен билдирүүлөргө;
 6. Адепке туура келбеген, шектүү билдирүүлөргө;
 7. Сайтка адепсиз, сөгүнүү, жаргон сөздөрдү жазууга, бирөөнүн дарегине карата далили жок, негизсиз айыптарды камтыган билдирүүнү калтырууга, далили жок жалаа жабууга, кимдир-бирөөнү мазактоого, кемсинтүүгө, ушактоого, анын абийирине, кадыр-баркына шек келтирген билдирүүлөрдү жазууга;
 8. Бөлүнүп-жарылуу маанисиндеги билдирүүлөрдү калтырууга;
 9. Провокациялык сөздөрдү жазууга;
 10. Маалыматтарды тиешеси жок бөлүмдөрдө жайгаштырууга;
 11. Окшош билдирүүлөрдү бир нече бөлүмгө кайра-кайра көбөйтүп жазууга;
 12. Окууга татаал, көздү ооруткан чыңкый түстөрдү колдонууга, ошондой эле тыныш белгилерди ашыкча колдонууга, эки же андан көп бош саптарды калтырууга тыюу салынат. Бардык сөздөр, сүйлөмдөр грамматика эрежесине ылайык гана колдонулушу керек;
 13. Грамматика эрежесин атайын бузуп жазууга.

Сайт жетекчилиги жооп бербейт

 1. Бардык жеке билдирүүлөр автордун өзүнүн ою болуп эсептелет. Андыктан администрация билдирүүнүн мазмуну үчүн жооп бербейт.
 2. Маалымат себеп болгон моралдык, материалдык зыян үчүн жооп бербейт.
 3. Ар бир колдонуучу сайттан алган маалыматты өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонууда жоопкерчиликти өзүнө алат.
 4. Сайттагы жарнамалык негизде жарыяланган материалдардын маани-маңызы үчүн сайт жетекчилиги жооп бербейт. Жарнамалык маалыматтардын маңызы үчүн жарнама берүүчү өзү жоопкер.

Колдонуучу жана сайт башкармалыгы

 1. Сайттын ишмердүүлүгүнө байланыштуу сын-пикирлер support@tyup.net электрондук дарегине жазылып жөнөтүлүшү керек.
 2. Администраторлорго же модераторлорго суроо-талабыңызды өздүк баракчаңызда жазсаңыз болот.
 3. Эрежени бузган колдонуучуну эскертүүсүз порталдан четтетүү укугуна ээ.
 4. Tyup.net сайтына жайгаштырылган материалдар жеке колдонууга гана уруксат.
Эрежелер колдонуучуларды эскертүүсүз өзгөртүлүшү же толукталышы мүмкүн.