Абзац деген эмне

Сүйлөп жаткан адам өзүнүн оюн башкаларга толук, жеткиликтүү түшүндүрүү үчүн бир ойдон экинчи жаңы ойго өтүп турат. Ал ойлор жалпы бир темага бириктирилет. Ошол жалпы теманын майда бөлүктөрү микротема деп аталат. Микротема бир нече сүйлөмдөр аркылуу туюндурулат.

Поэзия деген эмне

Поэзия деген эмне, поэзия, проза сыяктуу эле cөз өнөрүнүн негизги түрлөрүнүн бири, ал ар кайсы доорлордун жана муундардын дүйнөлүк адабиятында маанилүү ролду ойнойт.

Жазуу деген эмне, жазуу жонундо тушунук кандай, анда адаттагы макала Сиздер үчүн, кымбаттуу окурман.

Орфоэпия деген эмне, анын негизги жазуу эрежелери кандай, бул макаладан билип, үйрөнүп алалы.

Фонетика деген эмне, аспектилери, суйлоо органдары жана башкаларды кармакчыбыз, келгиле биргеликтер таанышып алалы.