Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Бул ким, ал эмне

Сейтек эпосу боюнча суроо жооптор

Сейтек эпосу боюнча суроо жооптор, күтүлбөгөн суроолор Сагымбай Орозбаковдун жана Саякбай Каралаевдин варианттары боюнча түзүлдү. Ыңгайлаштыруу максатында Манас эпосу, кошумча Семетей, Сейтек жөнүндөгү суроолорду жана анын жоопторун алфавиттик тизмеде кылдык, каалаган тамганы бассаңыз ошол тамгага тиешелүү суроолорго алып барат.

Семетей эпосу боюнча суроо жооптор

Семетей эпосу боюнча суроо жооптор, күтүлбөгөн суроолор Сагымбай Орозбаковдун жана Саякбай Каралаевдин варианттары боюнча түзүлдү. Ыңгайлаштыруу максатында Манас эпосу, кошумча Семетей, Сейтек жөнүндөгү суроолорду жана анын жоопторун алфавиттик тизмеде кылдык, каалаган тамганы бассаңыз ошол тамгага тиешелүү суроолорго алып барат.

Умай эне

Умай эне — Кыргыз мифтеринде ошондой эле, түрк жана монгол элдериндеги маанилүү аял Кудайы, байыркы эненин жана баланын коргоочусу, үйдүн кутун жаратуучусу.

Жайыт

Жайыт — системалык түрдө мал жаюууга пайдаланылуучу айыл-чарбалык чөптүү жер аянты. Ал табигый жана эгилме болуп бөлүнөт. Табигый жайытта жапайы чөп, эңилчек, бадал өсөт. Эгилме жайытта көп жылдык жана бир жылдык (чанактуу, дандуу) өсүмдүк аралаш эгилет.

Дыйканчылык

Дыйканчылык — айыл чарба тармагы; азык-түлүк, техникалык, тоют жана башка өсүмдүктөрдү өстүрүү. Дыйканчылык өсүмдүк өстүрүүчүлүктүн базасы болуу менен бирге калкты азык-түлүк, малды тоют, өнөр жайды чийки зат менен камсыз кылат.

Жыгаччылык өнөр жайы

Жыгаччылык өнөр жайы — токой өнөр жайынын жыгачты механикалык жана химиялык иштетүү жана кайра иштеп чыгаруу, түрдүү жыгач материалдарын өндүрүү үчүн сырье катары пайдалануучу тармагы.

Балаты

Балаты же Жаңы жылдык балаты — көптөгөн өлкөлөрдө Жаңы жыл жана рождество майрамын майрамдоодогу салттуу атрибут. Эрте Жаңы мезгилде герман шаардык салтында пайда болгон, ал эми XIX кылымдан тарта англосаксон дүйнөсүндө, ошондой эле, орустарда жайылып, алардын аркысынан кыргыз элине 1895-жылдарда келген.

Жумуртка

Жумуртка — үй куштарынын баалуу тамак-аш өндүрүмү жана тукуму. Жумурткадан жөжө чыгат. Жумуртканын морфологиялык белгилери, физикалык касиеттери, химиялык курамы куштун жашы, генетикалык өзгөчөлүгү, тоюту жана багылышына жараша болот.

Кар

Кар — абанын температурасы 0° Сден төмөн болгон мезгилде булуттан кристалл (майда муз) түрүндөгү жааган жаан-чачындын түрү.

Көмүр

Көмүр (казылып алунуучу көмүр) — чөкмө тек, кен, отундун баалуу түрү, химиялык жана башка өнөр-жайдагы чийки зат. Көмүртектин эл аралык аталышы латынча carbō — «көмүр» деген сөзүнөн чыккан.

Сайтка жарнама жайгаштыруу