Дил баян деген эмне

Алоха достор, кезектеги макалада дилбаян деген эмне анын турлору, тузулушу, планы, планынын турлору кандай экенин шашпай айтып берели.

Салам достор, бул макалада зат атооч деген эмне, энчилуу жана жалпы аттар кандай, алардын жазылышы, жекелик жана көптүк саны, жакталышы, жасалышы, жөндөмөлөрү жөнүндө кеп кылмакчыбыз.

Сан атооч деген эмне, тузулушуно жана маанисине карай кандай болунот, жазуу эрежелери жана башкаларды айтып берууго аракет кылабыз.

Салам достор, ат атооч деген эмне, анын кандай турлору бар, жондолушу кандай жана башка ушул суроолорго жооп берууга аракет кылалы.

Ынтымак деген эмне

Ар бир өлкө бул элдин, маданияттын ынтымагы десек болот. Бирок, "ынтымак деген эмне". Бул суроого жооп издеп көрөлү.