TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Кантип макала жазуу керек?

Өз алдынча жайгаштыруу

 1. Макала жазуу үчүн алгач сайтка катталыңыз андан соң аккаунтка кириңиз.
 2. Жеке аккаунтуңузга өтүп, ал жактан «Макала жазуу» шилтемесин басыңыз.
 3. Жаза турган макала темасы сайтта жок экенин текшериңиз, ал үчүн издөө формасын колдонуңуз;
 4. Макаланын текстин алдын ала компьютерге же телефонго даярдап алыңыз;
 5. Макаланы жайгаштырыңыз.

Tyup.Net сайты тарабынан жайгаштыруу

Эрежелер

 1. Макаланы башка сайттардан толугу менен көчүрүп жайгаштырууга болбойт;
 2. Маалыматтарга зарылдыгы боюнча булактары көрсөтүлүшү керек;
 3. Бир жактуу макалалар кабыл алынбайт, өз оюңар менен бирөөнү мактап же жамандап жазбаңыз;
 4. Фактыларга көбүрөөк көңүл буруңуз;
 5. Кыска жазылган макалалар кабыл алынбайт, 1 барактан кем болбоосу шарт;
 6. Тыныч белгилерди туура коюууга аракет кылыңыз, ката кетирбеңиз.

Тартынбаңыз

Ар бир макала текшерүүдөн өтөт, ошондуктан тартынбай жаза бергиле.