Дептердин сыртын

Салам достор, окуучулар, ата-энелер, мугалимдер. Бул жерден дептердин, күндөлүктүн тыштарын жана милдеттенме, маршруттук баракчалардын даяр үлгүсүн көчүрүп алсаңыз болот. Орус жана кыргыз тилинде дайындалган.

"Педагогика илими" Кыргыздардын таалим-тарбия ошондой эле окутуу иштеринде турмуштук адат-салттардын жана ислам дининин таасири чон болгон. Ошентсе да илим-билим, окуу, таалим-тарбия жаатында революциячыл демократ-акындар Т. Сатылганов, Тоголок Молдо, Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Кылыч, Барпы Алыкулов ж.б. өз чыгармаларында рационалдуу, омоктуу, тетик ой-пикирлерди айтышкан.

Тогуз коргоол кантип ойнолот? Келгиле ойноо эрежелерин билип алалы. Тогуз коргоол - кыргыз элинин улуттук акыл оюну. Атайын жасалган тактада 2 адам ойнойт. Такта 18 үйдөн жана 2 казынадан турат.

Арыктоо оңой эмес, бирок 100 пайыз мүмкүн, "арыктоонун жолдору" жөнүндө бир-эки ооз сөз кылып өтөлү, зыяны эч кимге тийбейт. Эгер силерде салмактан арылуунун катуу дедлайны жок болсо, анда акырындык менен өзүңүздөн пайдалуу адаттарды иштеп чыгып, ден-соолукка зыян келтирбестен арыктасаңыз болот.