Тууранды создор

Тууранды создор деген эмне, түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт, табыш тууранды создор кандай, элес тууранды создор жана башкалар. Келгиле билип алалы.

Математиканын тарыхы

Математиканын тарыхы кандай, качан пайда болгон, аны ким ойлоп тапкан? тарыхка саякат жасайлы анда.

Дептердин сыртын

Салам достор, окуучулар, ата-энелер, мугалимдер. Бул жерден дептердин, күндөлүктүн тыштарын жана милдеттенме, маршруттук баракчалардын даяр үлгүсүн көчүрүп алсаңыз болот. Орус жана кыргыз тилинде дайындалган.
Педагогика (байыркы грекче παιδαγωγική «тарбиялоо искусствосу» παῖς «бала» → παιδος «өспүрүм» + ἄγω «алып барам») — адамды жаш кезинен тарбиялоо жана окутуу илими, окутуунун теория жана тажрыйбасын билдирет жана бул процесстин окуучуларга социалдык, саясый жана психологиялык өнүгүүсүнө кандай таасир этээрин көрсөтөт, көбүнчө окутууга, окууга болгон мамиле катары түшүнүлөт.

Тогуз коргоол кантип ойнолот? Келгиле ойноо эрежелерин билип алалы. Тогуз коргоол - кыргыз элинин улуттук акыл оюну. Атайын жасалган тактада 2 адам ойнойт. Такта 18 үйдөн жана 2 казынадан турат.