Тактооч деген эмне, түрлөрү кандай, аларды кантип талдоо керек жана ушу сыяктуу башка суроолорго жооп жазууга аракет кылалы.

Тууранды создор

Тууранды создор деген эмне, түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт, табыш тууранды создор кандай, элес тууранды создор жана башкалар. Келгиле билип алалы.

Математиканын тарыхы

Математиканын тарыхы кандай, качан пайда болгон, аны ким ойлоп тапкан? тарыхка саякат жасайлы анда.

Дептердин сыртын

Салам достор, окуучулар, ата-энелер, мугалимдер. Бул жерден дептердин, күндөлүктүн тыштарын жана милдеттенме, маршруттук баракчалардын даяр үлгүсүн көчүрүп алсаңыз болот. Орус жана кыргыз тилинде дайындалган.

"Педагогика илими" Кыргыздардын таалим-тарбия ошондой эле окутуу иштеринде турмуштук адат-салттардын жана ислам дининин таасири чон болгон. Ошентсе да илим-билим, окуу, таалим-тарбия жаатында революциячыл демократ-акындар Т. Сатылганов, Тоголок Молдо, Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Кылыч, Барпы Алыкулов ж.б. өз чыгармаларында рационалдуу, омоктуу, тетик ой-пикирлерди айтышкан.