TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Апостроф (байыркы грек ἀπόστροφος сөзүнөн, французча apostrophe — «артты караган») — тамга деп саналбаган сап үстүндө турган үтүр, штрих же башка каалаган жазуу түрүндөгү орфографиялык белги. Түрдүү тилдерде ар кандай мааниде тамга жазууларында колдонулат.

толук маалымат

Ислам (арабча الإسلام – «баш ийүүчүлүк», «момундук», «[Бир] Кудайга өзүн тапшыруу») – жактоочуларынын саны боюнча христианчылыктан кийинки жана эң жаш дүйнөлүк, ошондой эле, монотеисттик (бир гана кудайга сыйынуучулук) авраамикалык дин.

толук маалымат

Blackpink (корейче: 블랙핑크; ошондой эле BLACKPINK, BLΛƆKPIИK же Black Pink катары стилдештирилет, кыргызча жазылыштары — блэкпинк) — 2016-жылы YG Entertainment тарабынан түзүлгөн түштүк кореялык кыздар тобу. Топтун жамааты төрт катышуучудан турат: Жису, Дженни, Розэ жана Лиса. Дебюту 2016-жылдын 8-августунда Square One аттуу сингл альбому менен болгон.

толук маалымат

Интернационализм (латын тилинен inter — «арасы же аралык» жана natio — «эл») — элдер ортосундагы достукту жана кызматташтыкты үгүттөгөн идеология.

толук маалымат

Сингармонизм (грек тилинен συν-[sin] — «менен, бирге» жана ἁρμονία [harmonia] — «үндөштүк, шайкештик, окшоштук», кыргызча — үндүүлөрдүн үндөшүүсү) — бир сөздүн ичиндеги үндүү тыбыштардын (кээде үнсүз тыбыштардын) бир же бир нече катар, жогорулоо (ачыктык) же тереңдетилген сыяктуу фонетикалык белгилери боюнча окшоштуктардан турган морфология-фонетикалык көрүнүш.

толук маалымат