Косметика (байыркы грекче κοσμητική сөзүнөн — «көркөмдөө искусствосу, кооздоо», андан κοσμητικός, κοσμέω сөздөрүнөн) — адам келбетин жакшыртуу каражаттары жана ыкмалары жөнүндөгү окуу. Ошондой эле, косметика деп адамдын тышкы келбетин жакшыртуу максатында териге, чачтарга, тырмакка, ооз көңдөйүнө кам көрүүчү каражаттар жана ыкмаларды аташат, анын ичинде бетке жана денеге жаңылык жана сулуулук берүүчү заттар.

Жоопкерчилик — адам тарабынан бир нерсени сактоо же ага көмөктөшүүгө түз же кыйыр багытталган чечимдерди жана иш-аракеттерди кабыл алуу үчүн аныкталуучу негиз катары кабыл алуучу (ретроспективдүү же перспективдүү) адамдын бир нерседен көз карандылык мамилеси. Жөнөкөй сөз менен айтканда жеке иш-аракеттерге же тескерисинче эч нерсе кылбай койгон нерсеге жооптуу болуу ыгы. Жоопкерчилик объектиси катары башка адамдар, анын ичинде келечектеги муун, жалпылык, ошондой эле жаныбарлар, айлана-чөйрө, материалдык, социалдык жана руханий баалуулуктар ж. б. болушу мүмкүн.

Вассалитет (французча Vassalité, латындын Vassus — «кызматчы» сөзүнөн) — феодалдар ортосундагы иерархиялык мамилелер системасы.

Анало́гия (байыркы грекче ἀναλογία «шайкештик, туура келүүлүк, өлчөмдүүлүк») — окшоштук, мамилелердин теңдиги; буюмдардын, көрүнүштөрдүн, процесстердин, чоңдуктардын ж. б. кайсы бир касиеттерде, ошондой эле салыштыруудагы окшоштугу, мисалы:

Астеносфера (байыркы грекче ἀσθενής «күчсүз» жана σφαῖρα «шар») — планетанын өйдөңкү мантиясынын катмары, негизинен Жердин. Коңшу катмарларга караганда ийкемдүү, ийилгич келет. Бул касиет литосфера блокторуна (планетанын катуу кабыкчасы) жылууга мүмкүндүк берет, ошондой эле бул блоктордун изостатикалык тең салмактуулугун камсыз кылат.