Тамак бышырылып даярдалса, тамак сиңирүү системасында бат эрип жана тез сиңет. Мисалы, крахмал бышпаса, ал ооз көңдөйүндө жана карында өзүнүн майда бөлүкчөлөрүнө ажырабайт. Мына ошондой эле эт, күрүч, өсүмдүктөр бышырылса тез ажырашат, канга бат жана толук өтөт. Ошондой болсо дагы кээ бир тамак-ашты чала бышырып

Сабактын жабдылышы: тамак-аштын курамын жана энергиялык баалуулугун баяндоочу таблица, калькулятор. Теориялык маалымат: Тамак-аштагы азык заттардын жана энергиянын өлчөмүн аныкташ үчүн окутуучу бир маселени алып ошонун негизинде окуучуларды санаганга үйрөтөт. Мисалы: эртең менен бала 50 г быштак, 1 жумуртка, 1 үзүм нан жана 1 стакан сүт ичти. Баланын организми

Тамак-ашта ууктуруучу микробдор, мите курттардын жумурткалары болуп калышы мүмкүн болгон соң, огороддон үзүп же сатып келген жашылча-жемиштерди үйдө жууйт. Анын себеби үзүп алган жашылчаларда, топуракта жашаган ботулизмдин микробдору болушу ыктымал, базардан алынып келген жер-жемиштерди оорулуу киши кармап көрүшү мүмкүн. Балдарга жашылча жемиштерди берердин алдында аларды дагы бир жолу кылдаттык менен жууп, үстүнө кайнак сууну куйса микробдордун, мите курттардын жумуртка - ларынын көбү

Адам жашаган айлана-чөйрөдө, ал эмес өзүндө да көптөгөн микробдор кошо жүрүшөт. Ошондой эле тамак-ашта да микробдор бар. Эгерде азыктарды туура сактабаса, туура эмес даярдаса, микробдордун көбөйүшүнө шарттар түзүлөт. Адатта микробдор көп санда болсо, азыктар бузулат, бирок айрым учурда алардын көптүгүнө карабастан, тамак-аштын өңү, жыты өзгөрбөшү да мүмкүн. Адам, өзгөчө бала ошондой тамак менен азыктанса ооруп калат. Анын себеби микробдор көп болсо, организмдин коргонуу механизмдеринин

Экинчи таблицада 100 грамм тамактагы азык заттардын саны берилген. Ушул эки таблицадагы сандарды колдонуп 3 жаштагы баланын тамак-ашындагы азык заттардын юлчөмүн санаса болот, мисалы: эртең мененки тамакта 200 грамм ботко берилет, анын үчтөн эки бөлүгүн күрүч же таруу ээлейт, санаганда 67 грамм. Жогорудагы таблицадагы 100 грамм тарууда