“Коомдогу мамилелер” деген теманы өткөндө адаттар, нормалар жөнүндө түшүнүк пайда болот. Ар бир адам адаттарга ээ болсо, анда өзүнүн жүрүш-турушун коомдук нормаларга шайкештеп, коомдо өзүн-өзү жакшы сезет. Ал эми адаттар калыптаныш үчүн жүрүш-туруштун белгилүү эрежелерин билип көздөсө анда адамда көнүмүш, андан ары адат калыптанат. Тамактануу да жүрүш-туруштун бир көрүнүшү болгон соң, анын да эрежелери

“Аппетит менен жейт” - десе тамакты ырахаттанып жакшы жейт дегенин түшүнөбүз. Аппетит - латынчадан которгондо “каалоо”, “жутунуу” дегенди түшүндүрөт. “Даамдуу” жакшы жасалган тамак табити ачат. Тамакты жегенде даамды се. зиттт керек. Эгер киши табит менен жесе анын карынынын керегелери чың, зил чыгарышы мол болот. Шашып жеген тамактын ырахаты болбойт,

Гигиена - ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим. Бул илим өнүккөн сайын саламаттыкты сактоодо көп аныктамалар бар экендигин адам баласы билип жатат, мисалы, убагы менен туура тамактануу, эмгек менен эс алууну айкалыштыруу, спортко машыгуу ж. б. Бирок ден-соолукта болуунун биринчи эрежеси өзүнүн денесинин, кийиминин, идишинин, турак жайынын, үйдөгү эмеректеринин ж. б. колдонулуучу нерселердин тазалыгы экендиги адамзаты эзелтеден бери эле билген. Ыплас, кир шарттарда микробдор

Жашаш үчүн ар бир тирүү организм тамактанып айлана чөйрөдөгү болгон керектүү заттар менен камсыздалат. Тамак - аштагы белоктор, майлар, углеводдор, суу, минералдык туздар жана витаминдер азык заттар деп аталат. Азык заттар организмде негизинен эки кызматты аткарат. Биринчиден тамак-аштын заттары үзгүлтүксүз ажырап кайра синтезделип турат. Тамак-аш менен келген заттар организмге сиңгенде сакталат же алардан жаңы клеткалар курулат. Бул азык - заттардын (пластикалык) курулуш кызматы.

Мурунку сабакта 3 жашар баланын менюсундагы белоктордун, майлардын жана углеводдордун күнүмдүк өлчөмүн санап аныктадыңар. Бир грамм белок же углевод өзүндө 17,22 килоджоуль, бир грамм май 39,06 килоджоуль энергияны камтыйт. Күнүмдүк белоктордун, углеводдордун жана майлардын энергиялык баалуулугун бири-бирине кошсоңор менюнун энергиялык баалуулугун аныктап аласыңар. Андан кийин төмөнкү таблицадагы маалыматты колдонуп 3 жашар бала күнүнө жеген тамак-ашынын энергияга