Сөөккө кокусунан күчтүү механикалык соккунун таасири тийсе (урунса, жыгылса ж. б.) сынык пайда болот. Сыныктын белгилери: катуу ооруйт, сынган жер иштебей калат, жабыркаган жердин формасы өзгөрөт, кээде сынган сөөк кычырайт, жанындагы жумшак ткандардан кан куюлат жана шишийт. Кабырга сынганда терең дем алуудан жана жөтөлүүдөн оорутат. Сыныкка шакшак

Адам башка тирүү организмдердей эле айлана-чөйрө менен тыкыс байланышта болот, анткени өзүнө керектүү нерсени айлана-чөйрөдөн алат. Мындан башка жашаган чөйрөнүн шарттары организмге таасирин тийгизет. Ошондуктан адамдын тамактануусу жашаган жердин климатына, өзүнүн кыймыл аракеттерине, эмгегине, балдардын жашына жараша тамактануусу жөнүндө “Балдарды тамактандыруу” деген темада айтылып өткөн. Айта турган нерсе - адам жашаган жери ысык болсо, анда белокторго

Психологиялык климат ырктуулук мамиледе айрыкча ачык көрүнөт. Психологиялык жагдайды түзгөн жубайлар, чыгармачылык жана социалдык иштерин толук жүзөгө ашырып турган үй-бүлөнүн ынтымагы эмеспи. Мына ушул гармонияны психологиялык ырктуулук шарттап турат. Ырктуулук дегендин өзү эмне? Үй-бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон каалоолору, мамилелери. Ырктуулуктун негизинде, үй-бүлө мүчөлөлөрү өз ара бири-бирин жакшы түшүнүүгө, бири-биринин кемчилигин да, жакшы жактарын

Адамдын жашоо тиричилигинде организмде иод, темир кальций, фосфор, фтордун болушу зарыл. Бул заттардын азайышы же жок болушу ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биз булардын ар бирине токтолуп өтөлү. Иод - анын жетишсиздигинен адамдар богок (зоб) оорусу менен оорушат. Алдын алуу үчүн иоддоштуруу

Теориялык маалымат: Адамдын өздүк гигиенасынын бир бөлүгү-ооз көндөйдүн жана тиштердин гигиенасы. Ооз көңдөйүн тазалыкта алып жүрүү деген тиштерди тазалап, бузулгандан сактап, ошону менен бирге бузулган тиштердин организмге терс таасирин алдын алуу болуп эсептелинет. 6 айдан баштап балдардын тиши чыга баштайт, эки жарым жашка чыкканда 20 сүт же убактылуу тиштерге