Теориялык маалымат: Адам саламаттыкта болуш үчүн өзүнүн гана тазалыгына көңүл бурбастан, үйдүн тазалыгына да көңүл бурат. Ал үчүн үйдүн терезелерин, тактайын, эшиктерин жууйт, терезенин пардаларын, килем-шырдактарды, жумшак жана катуу эмеректерди тазалайт. Бул иш-аракеттеринин ичинен күнүнө, күн алыс, бир айда бир жана бир жылда бир нече жолу жасалган жумуштар бар. Үйдүн ичинде ирээттүүлүк болуш үчүн кийим-кечекти, идиш аякты күнүгө, ал тургай бир күндө бир нече жолу ордуна жыйналат. Ал эми үйдү толук маалымат

Үй-бүлөнү толук баалуу, даамдуу жана балансташтырылган тамак-аш менен камсыздандыруу татаал милдет, анткени ага билим, убакыт жана каражат керек. Ошондой болгонуна карабастан учурдагы тамактануу жөнүндөгү талаптарды эске алып үй-бүлө жөнүндө кам көрүшү тийиш. Көп адамдар балансташтырылган тамактанууну колунда бар үй-бүлө эле уюштурушу мүмкүн деп ойлошот. Бирок бул туура эмес. Рационалдуу тамактануу жөнүндөгү маалымат организмге керектүү азык толук маалымат

Баланын ден-соолугуна биринчи күндөрдөн баштап чоң көңүл бурушу милдеттүү. Ошондой эле ыңгайлуу кийим - кечек менен камсыз кылышы тийиш. Айрым учурларда каражат жетпегенден баланын муктаждыгы канааттандырылбай калат, ал эми каражаты болгон ата-эне балага ашыкча кийим - кечек сатып алышат. Албетте, баладан ата-эне эчтекесин аябайт, бирок бул учурда ашыкча сарамжалдуу же берешен болуштун кереги жок. Төрөлгөндөн толук маалымат

Төрөлгөндөн баштап бала энесинин сүтү менен гана азыктанат, ал эми 4 айдан кийин ага бөтөлкөдөн суюк тамак бериле баштаит, айрым учурларда бала биринчи күндөрдөн баштап эле бөтөлкөдөн азыктанганга мажбур болот. Мындай учурда балага тамак даярдалуучу идиш, бөтөлкөлөр таза жана микробсуз болушу тийиш, анткени ымыркай баланын организми микробдорго туруштук бере албайт. Жаш балдардын идишин тазалыкта толук маалымат

Теориялык маалымат: Баланын гигиенасы анын тазалыгын, кийиминин тазалыгын жана ылайыктуулугун, туура тамактанышын жана күн тартибин камтыйт. Мурунку темаларда балдардын күн тартиби, азыктанышы жөнүндө сөз болгон соң, бул сабакта баланын, өзгөчө ымыркай балдардын тазалыгына токтолобуз. Анткени канчалык бала жаш болсо, ошончолук анын териси назик жана микробдорго туруштук бере албайт. Бир аз эле кирдеп кетсе, денесине ысыктар чыгып, алар көбөйүп толук маалымат