Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Компьютердин архитектурасы

Компьютердин архитектурасы деген эмне? Компьютердин структурасы деген эмне? Келгиле билип алалы. Алгач жеңилирээк болуу максатында жөнөкөй жалпак тил менен айтып берели, эгер тереңирээк маалымат алгыңыз келсе, ал дагы макабызда болот.

Кененирээк...

Ардуино деген эмне

Ардуино деген эмне

Arduino - бул жөнөкөй жана татаал автоматтык жана робототехникалык системаларды түзүүчү аппараттык-программдык жабдык маркасы. Программалык жагы аппаратурага программаКененирээк...

Физика деген эмне

"Физика деген эмне" - бул сөздүн түпкүрү грек тилинен келип, "табият" дегенди түшүндүрөт. Башкача айткандай физика - бул бизди курчаган айлана-чөйрөнүн жөнөкөй жана жалпы табият мыйзамдары, материя, кыймыл-аракет, жөнүндөгү илим.Кененирээк...

Ыйман деген эмне

Ыйман деген эмне

"Ыйман деген эмне" - бул кандайдыр бир ички уят-сыйыт, адам көзөмөлдөөчүсү, соту. Адам жашоосунда ыйман жол көрсөткүч катары кызмат кылып, моралдык эрежелер менен иш жасоого жардам берет. Бирок ыйман жонундо тушунук өтө көп кырдуу келет.

Кененирээк...