Электрондук почта

Интернеттеги негизги кызматтардын бири электрондук почта. Азыркы дүйнөнү электрондук почтасынз элестетүү мүмкүн эмес. Жүз миллиондогон почта ящиктери, жыл сайын триллиондогон кабарлар, күн сайын терабайттаган маалыматтар мунун баары электрондук почтанын иш-аракети. Азыркы коом үчүн электрондук почта дареги үйүбүздүн дареги жана телефонубуздун номери сыяктуу эле милдеттүү атрибут болуп калды.

Синоним, омоним жана антоним жөнүндө маалымат алуу үчүн, өтө кыскача макала дайындадык. Толукталуучу жерлери болсо билдирип коюууну суранабыз.

Адам оюн сүйлөп билдирет. Ал үчүн сөздөрдү колдонот. Сөздөр бир нече тыбыштардан жасалат. Ар бир сөздүн мааниси болот.

Биздин бир жолку дем алышыбыз менен бир же бир нече тыбышты жасоого болот. Ошондуктан сөздөр майда бөлүктөргө - муундарга бөлүнөт.

Адам, акылы жана аң сезими бар коомдук жандык, ошондой эле коомдук-тарыхый иш аракеттин жана маданияттын субьектиси. Илимий маалыматтар боюнча адам жер планетасында антропогенез эволюциялык процесстин натыйжасында пайда болгон. Башка жаныбарлардан өзгөчө айырмаланышы адамдын түз басуусу, жакшы өрчүгөн мээси, ойлонуусу ачык, даана сүйлөөсү.