Тег деген эмне


Тег деген эмне, кээде тэг деп дагы жазышат (англисче tag «белги, энбелги, белгилөө, ярлык»):

2020-08-22 563 Бул ким, ал эмне Жыргалбекова С. 2020-08-22