Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Суйуу деген эмне, билип ал!

Суйуу деген эмне

"Суйуу деген эмне", анын аныктамасын ар түрдүү көз карашта караса болот - философиялык, диний, психологиялык, ал гана эмес мединицалык. Ага суктанышат, шыктанышат, аздектейт, ардактайт, ырларды, сүрөттөрдү, музыканы, жашоонун өзүн арнашат. Бирок бул сезимди ар кимиси ар кандай түшүнөт деп айтууга болобу? "Махабат" кандай болот, ал эмнеден турат, башка сезимдерден эмнеси менен айырмаланат, зыян келтириши мүмкүнбү? Жана эң башкысы "ыйык" сезимди кантип табуу керек? Бул темага абдан чоң дилбаян, доклад жазса да болот.

Кененирээк...

Маалымат деген эмне

Маалымат - зат жана энергия менен катар илимдин негизги түшүнүктөрүнүн бири. "Маалымат" термини араб тилиндеги билим, окуу, кабар, кабардар, билинүү, билдирүү деген маанини билдирген. Маалымат термини информация термини менен бирдей маанини туюнтат. Информация термини латынча informatio - билдирүү, түшүндүрүү, кабарлоо, баяндоо дегенди түшүндүргөн сөздөн алынган. Билдирүү - бул маалыматты кеп, текст, сүрөттөр, сандар, графиктер, таблицалар ж. б. түрүндө берүүнүн формасы болуп саналат.

Кененирээк...

Абзац деген эмне жана анын мааниси

Абзац деген эмне

Сүйлөп жаткан адам өзүнүн оюн башкаларга толук, жеткиликтүү түшүндүрүү үчүн бир ойдон экинчи жаңы ойго өтүп турат. Ал ойлор жалпы бир темага бириктирилет. Ошол жалпы теманын майда бөлүктөрү микротема деп аталат. Микротема бир нече сүйлөмдөр аркылуу туюндурулат.

Кененирээк...