Бала гигиенасы жана тамактануусу

Подписаться на эту рубрику по RSS

Жаш балдардын кийим - кечегинин гигиенасы

Баланын ден-соолугуна биринчи күндөрдөн баштап чоң көңүл бурушу милдеттүү. Ошондой эле ыңгайлуу кийим - кечек менен камсыз кылышы тийиш. Айрым учурларда каражат жетпегенден баланын муктаждыгы канааттандырылбай калат, ал эми каражаты болгон ата-эне балага ашыкча кийим - кечек сатып алышат. Албетте, баладан ата-эне эчтекесин аябайт, бирок бул учурда ашыкча сарамжалдуу же берешен болуштун кереги жок. ТөрөлгөндөнКененирээк...

Тырмактардын гигиенасы

Теориялык маалымат: Байыркы замандын элдери узун жана кир тырмактар, өзгөчө колун сейрек жууган, колун оозуна салган адам, оорулардын себеби болгонун билишкен. Ошондуктан Байыркы Грециянын эли мындай адам менен кол берип саламдашчу эмес. Бул эл колунун гана эмес бутунун да тырмагын тазалыкта кармашчу, анткени жылы бою ачык бут кийим кийишкен. Байыркы еврейлердин салты боюнча ар бир жуманын 5-күнү чоң киши өзүнүнКененирээк...

Угуунун бузулушунун алдын алуу

Угуунун начарлашына сырткы угуу түтүктө саргыч зат - кулку жыйылып калышы да алып келет. Кулку сырткы угуу түтүктөрдүн бездеринен бөлүнүп чыгат жана коргоо функциясын аткарат: айлана-чөйрөдөн сырткы угуучу түтүккө кирген чаң менен микробдор анда кармалып калат. Сырткы угуучу түтүктө кулку көп өлчөмдө жыйылып калса, аны ширеңке, карандаш, төөнөгүч менен алууга болбойт. Анткени тарсылдак жаргагына доо кетип, такыр укпай калуугаКененирээк...

Уулануу учурундагы биринчи жардам

Уулануу - бул организмге уу заттардын киришинен пайда болгон оорулуу абал. Катуу уулануу көп кездешет. Ага те; жардам көрсөтүү зарыл. Айрыкча турмуш - тиричиликте тамак - аштан, дары - дармектен, химиялык каражаттардан уулануу көг жолугат. Догдур келгенге чейин көрсөтүлүүчү биринчи жарда> кандай гана уулануу болбосун организмге кирген ууну тезинег жоготуу же зыянсыздандыруу керекКененирээк...

Витаминдер

Витаминдер адамдын организминде пайда болуучу же бир аз санда азык зат менен келүүчү нормалдуу зат алмашуу жана тиричилик үчүн зарыл органикалык заттар. 1880-жылы орус окумуштуусу Н. И. Лунин организмге белок, май, углевод, минералдык туз менен суудан башка да заттар керек экенин байкап кийин ал заттар витамин деп аталган, латынча ^Ка - тиричилик. Адам түрдүүлөп, жетиштүү тамактанганда витаминдерди тамак-аш менен кабыл алат. ВитаминдерКененирээк...