Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Музыка

Музыкага байланыштуу макалалар

Музыкалык форма

Музыкалык форма (латынча forma — көрүнүш, образ, сулуулук, байыркы гректердин μορφή сөзүнөн келип, көрүнүш, караан, тышкы сулуулук деген билдирет) — музыкалык чыгарманын түзүмүн баяндаган, көп маанилүү музыкалык термин.

Пианино

Пианино (итальянча pianino, сөзмө-сөз: кичинекей фортепиано) — атайын үй бөлмөдө аткаруу үчүн жасалган клавишалуу кылдуу музыкалык аспап.

Фортепиано

Фортепиано, же фортепьяно (итальянча forte — катуу, бийик, piano — акырын) — кылдуу урма-клавишалык музыкалык аспап.

Музыкалык ноталоо

Музыкалык ноталоо (латынча notatio, латындын nota — белги сөзүнөн) — жазма белгилердин (графемалардын) жардамы менен музыканы белгилөө системасы.

Хорнбостель — Закс системасы

Хорнбостель — Закс системасы — музыкалык аспаптардын системалык классификациясы, австриялык музыка таануучу Эрих Мориц фон Хорнбостель тарабынан, немец музыка таануучусу Курт Закс менен биргеликте иштелип чыккан. 1914-жылы «Zeitschrift für Ethnologie» журналында биринчилерден болуп жарыяланган. Бул система көптөгөн европалык өлкөлөрдө, АКШда, Россияда аспап таануунун негизи катары кабыл алынган.

Укулеле

Укулеле — төрт кылдуу гавай музыкалык аспабы, гитаранын түрү, ырларды жана соло ойноону аккорддук коштоо үчүн колдонулат.

Гармония (музыкада)

Гармония (байыркы грекче ἁρμονία — байланыш, ирет, түзүм, лад; эриш-аркактык, өлчөмдүүлүк, түзүмдүүлүк) — музыка теориясынын түшүнүктөр комплекси. Гармониялуу деп кулакка жагымдуу угулган (анын ичинде кадимки сүйлөө) жана акыл-эске жеткиликтүү болгон үндөрдүн ирети аталат (музыка-эсетикалык түшүнүк). Илимий перспективада бул түшүндүрмө гармониянын, үндөрдүн үндөштүктөргө биригүүсү жана алардын мыйзам ченемдүү ээрчишүүсү катары композиция-техникалык түшүнүгүнө алып келет. Гармония илимий жана окуу-тажрыйбалык дисциплина катары музыканын үн бийиктиктик уюшулуусун изилдейт — көп үндүү жана бир үндүү.

Арфа

Арфа — чертме кылдуу музыкалык аспап, эки кыйгач жайгашкан рамадан туруп, алардын арасында көптөгөн кылдар тартылат. Эң байыркы аспаптардын бири, Ирландиянын символу. XVIII жүз жылдыкта бут менен басма арфа ойлоп табылып, классикалык музыкада стандарт болуп калган.

Музыкалык түзүм

Музыкалык түзүм — белгилүү бир бийиктиктеги үндөрдүн музыкалык үн катарынын баскычтарына ылайык келүүсүн берүүчү система. Музыкалык түзүм негизги тондордун, ага кирген үндөрдү же катыштыктарды эквиваленттик түрдө эсептеп чыгарууга мүмкүндүк берген жыштыктарынын сандык катыштыгынын жыйындысы катары элестетилет.

Контрабас

Контрабас (итальянча contrabbasso) — төрт кылдуу жаалуу музыкалык аспап, квинталык туураланышы: Eк Aк Dб Gб. Үнүнүн чыгышы боюнча кыл кыяк түркүмүндөгү виолончель, альт жана классикалык кыл кыяктан кийин эң төмөн.

Сайтка жарнама жайгаштыруу