Кыргыз тамак-аштары

Подписаться на эту рубрику по RSS

Быжы

Быжы - кыргыздын эң кушкер, эски тамактарынын бири. Аны жаңы союлган жандык малдын көбүнчө койдун жаш этинен, боорунан, канынан, ич майынан майда туурап, ага күрүч, талканКененирээк...

Думбулоо

Думбулоо бул - бодону, тотон, жылкыны союп, этин устукандары менен кошо терисине жылчыксыз ороп, отту үстүнө улуу жагуу.Кененирээк...

Жер казан

Жерди чуңкурайтып, суу куюп, союлган малдын өз карынына этин салып, отту улам жагып, боркулдата кайнатуу. Мында эттин өзүнүн суусу, каны менен кайнайт.Кененирээк...

Таш кордо

Малды же кайберенди союп, сулп эттерин ажыратып, жукалай кесип алат. Жазы, жука ташты таш тулгага асып, отту улуу жагып, абдан ысытат.Кененирээк...

Талаа-түздө даярдалган тамактар

Байыркы элдин катарында келе жаткан кыргыздардын жашоо-тиричиликтери тоо-таштарды маанектеп, суу чайпалтып кечүүлөрүнө, ашуу ашып көчүүлөрүнө, тактап айтканда, мал чарбачылыгын арка-бел тутууларына шартташкан.Кененирээк...