Кыргыз тамак-аштары

Подписаться на эту рубрику по RSS

Бозо кантип жасалат

"Бозо кантип жасалат" - албетте, бозо жасаш үчүн адегенде шагын даярдайт. Шагына жүгөрү, буудай, таруу же конок сыяктуу аштыктар керек. Күрмөк менен күрүчтүн акшагынан да дурус шак болот.Кененирээк...

Кышкы согум

"Кышкы согум" өзү эмне, аны кандай жасашкан, эмнеден жасашкан, ушул жөнүндө учкай кеп кыла кетели. Кышкы согумдун чучугунан же картасынан жазында же жайында жеш Кененирээк...