Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Кыргыз тамак-аштары

Дымдама кантип жасалат

"Дымдама кантип жасалат", дымдаманы жасоонун ыкмасы, колдонулуучу азыктардын түрлөрү жана башка кызыктуу маалыматтар, дал ушул макалада.

Бозо кантип жасалат

"Бозо кантип жасалат" - албетте, бозо жасаш үчүн адегенде шагын даярдайт. Шагына жүгөрү, буудай, таруу же конок сыяктуу аштыктар керек. Күрмөк менен күрүчтүн акшагынан да дурус шак болот.

Кышкы согум

"Кышкы согум" өзү эмне, аны кандай жасашкан, эмнеден жасашкан, ушул жөнүндө учкай кеп кыла кетели. Кышкы согумдун чучугунан же картасынан жазында же жайында жеш

Жапайы канаттуулардын бышкан эти

Жапайы канаттуулардын бышкан эти - жапан канаттуулардын ичинен улар, жапайы каз-өрдөктүн, кыргоолдун этин тазалоо, бузуу, бышыруу бакма канаттуулардыкындай эле.

Күрптүн бышкан эти

Күрптүн бышкан эти - күрп үй канаттууларынын эң зору болгондуктан анын айрым мүчөсүн бөлүп бышырат. Күрптү бузуу жолу да тооктукуна окшош.

Быжы

Быжы - кыргыздын эң кушкер, эски тамактарынын бири. Аны жаңы союлган жандык малдын көбүнчө койдун жаш этинен, боорунан, канынан, ич майынан майда туурап, ага күрүч, талкан

Думбулоо

Думбулоо бул - бодону, тотон, жылкыны союп, этин устукандары менен кошо терисине жылчыксыз ороп, отту үстүнө улуу жагуу.

Жер казан

Жерди чуңкурайтып, суу куюп, союлган малдын өз карынына этин салып, отту улам жагып, боркулдата кайнатуу. Мында эттин өзүнүн суусу, каны менен кайнайт.

Таш кордо

Малды же кайберенди союп, сулп эттерин ажыратып, жукалай кесип алат. Жазы, жука ташты таш тулгага асып, отту улуу жагып, абдан ысытат.

Талаа-түздө даярдалган тамактар

Байыркы элдин катарында келе жаткан кыргыздардын жашоо-тиричиликтери тоо-таштарды маанектеп, суу чайпалтып кечүүлөрүнө, ашуу ашып көчүүлөрүнө, тактап айтканда, мал чарбачылыгын арка-бел тутууларына шартташкан.

Сайтка жарнама жайгаштыруу