Шырдак, шырдамал - кийизден жасалып, жерге салынуучу үй буюму. Бети эки бөлүктөн - ортосу же негизи (узундугу 2-2,5 метр, орточо) жана четинен (25-35 сантиметр) турат

Сашташ дөбөсү Ысык-көл облусунун Түп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда жайгашкан. Бир көз менен караганда жайкысын килемдей болгон жашыл чөп өскөн талаа

АКШнын Калифорния штатында атактуу "Өлүм өрөөнү" бар. Ал өрөөндү атактуу кылган көрүнүштөрдүн сыры чечиле элек. Андай көрүнүштөрдүн бири - саякатчы таштар.

Өрөөндө

Коркутуулар, талап-тоноолор, шантаж – кандай аянычтуу болбосун бирок мунун баары Кыргызстан мектептерине тааныш, мектептерге эмес кээде анын сыртына да чыгып кетет десек ашык болбос. Бирок

Исхак Хасан уулу, Исхак Молдо (1844-жыл чени, Маргалан уезди, Охна кыштагы - 1876, Жаны Маргалан ш.) - 1873-76-жылдардагы Кокон көтөрүлүшүнүн башчыларынын