Жумуш учурунда кимде гана болбосун, дайыма алагды кылган учурлар кездешет, жана андай учурлар менен күрөшүүгө туура келет. Алагды кылуучу учурлар менен

Бүгүнкү күндө «өспүрүм алкоголизми», «балдар алкоголизми», «икчен бала», «балдар жана алкоголь» деген сөздөр менен эч кимди деле таң калтырууга болбойт болсо керек. Бак-дарактын

Окумуштуулардын башын катырган, ал эми туристтер үчүн кызыктуу зыярат жерге айланган табышмактуу үч жол Израилде жайгашкан. Бул жолдорго суу төксө, суу табият мыйзамы боюнча дөндөн

Ошентип көптөн күткөн жай мезгили да келди, а бул тоого, көлгө деги эле Кыргызстандын керемет жаратылышына чыгып эс алуунун убактысы! Шишкебек, оттун жанында отуруп

Окуучулар жайкы эс алууга тарашып, ата-энелер жайкы эмгек өргүүлөрүнө чыгышат. "Жай" мезгили - саякаттын, эс алуунун мезгили. Ысык-көл, тоолор, токойлор, шишкебек,