Зергер - кол өнөрчүлүктүн асыл темир менен иштеген устасы. Зергерлер баалуу металлдардан: күмүштөн, алтындан, жезден билерик, иймек, оймок, желбирөөч, шакек,

Ысык-көл району 1930-жылдарда уюшулган. Батышынан Тоң, чыгышынан Түп райондору, түндүгүнөн Кемин району жана Казак Республикасы менен чектешип, түштүгүнөн Ысык-Көл чулгайт. Борбору Чолпон-Ата

Байыркы кыргыздар табияттын торт стихиясына: Асманга, Жерге, Отко, Сууга сыйынышкан. Асман эркектин башталышы деп эсептелип, зор буканын, а эми жер болсо аялдын образын билдирчү. Асманга

Тынч океанды кээде улуу океан деп аташат. Бардык океандардын ичинен ал аянты жана тереңдиги жагынан жер шарындагы эң чоңу. Анын жаратылышынын башкы өзгөчөлүктөрү суу түбүндөгү жер катмарынын өтө кыймылдуулугу, түбүнүн, рельефинин ар түрдүүлүгү өтө тереңдиги көптөгөн Жанар тоолордун болушу, сууларында жылуулуктун көп запасынын жатышы, органикалык дүйнөсүнүн ар түрдүүлүгү болуп саналат.

Туштук, туш кийиз, туш туурдук - боз үйдүн керегесине, там үйдүн дубалына тартуу үчүн саймаланган кооздук буюм. Туш кийиздин узундугу 2,5 - 3 метрдей, туурасы 1,5-2 метрдей, четинин эни 40-50