Кыргыз Республикасынын Герби


Кыргыз Республикасынын ГербиКыргызстандын Герби официалдуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу. Мамлекеттик Герб Жогорку Кеңештин 1994-жылдын 14-январындагы токтому менен бекитилген. Авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Гербдин алдыңкы фонунда Акшумкар эркиндиктин символу болуп эгемен мамлекетибиздин эң башкы белгиси катары түшүнүк берип турат. Андагы Ысык-көл менен Ала-тоонун элестери улуттук сыймыгыбыздын куту сыяктуу кабылданып, нурун чачкан күндүн турушу түбөлүктүүлүк менен бейпилчиликтин белгиси. Ал эми бул ыйык элестерди айланта Кыргыз Республикасы деген алтын түстөгү жазуу жана токчулуктун, мээрмандыктын түшүнүгүн берип, байгерчилик турмуштун жышааны буудай менен пахтанын сүрөтү орун алган. Жогорудагы белгилер өлкөбүздүн жана андагы жашаган элдердин өнүгүүгө, келечекке болгон умтулуусун, биримдигин айкындап турат. Келечек муундун бактылуу жашоосуна багыт берип турган гербдеги элестер элибиздин эртеңки жаркын турмушуна болгон чакырыктай мааниге ээ. Герб жөнүндөгү түшүнүк кыргыздарда байыртадан эле болуп, анын милдетин, маанисин чагылдырган ар уруунун 'эн тамгасы' болгондугу тарыхта айкын далилденип маалымдалгандыгы белгилүү. Кыргыз ССРинин герби Кыргыз ССРинин герби Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын мамлекеттик герби.

Кыргыз Республикасынын ГербиБул герб Советтер Союзунун Гербинде базаланып 1937-жылдын 23-мартында кабыл алынган. Кыргыз ССР гербинде орок жана балка орнаменттелген айланада, тоо чынжырындагы көк аркадан күндүн чыгышы, оң жагынан буудайдын машагы менен, сол жагынан пахтанын сабагы менен курчалып кызыл боо менен оролгон. Ортосундагы жазуу боосунда кыргыз жана орус тилинде “Бардык өлкөлөрдүн пролетарлары, бириккиле!” деген чакырык жазылган. Ылдый жагында “Кыргыз ССР”, ал эми өйдөңкү жагында беш бурчтуу кызыл жылдыз жайгашкан. 1935-жылдын февраль айында ССР биримдигинин кеңешинин 7-чакырылышында СССРдин жаңы конституциясын чыгаруу чечимин кабыл алган.

Жаңы конституциянын проекти боюнча Кыргыз АССРи РСФСРдин курамынан чыгарылып, союздук Кыргыз ССР республикасы болгон. 1936-жылдын 14-августунда Кыргыз ССРинин гербин түзүү боюнча сынак жарыяланган. Ошол эле жылдын 8-сентябрында калыстар тобу сынактын жыйынтыгын чыгарып, 3 миң рубльга тете биринчи сыйлыкка татыган фреска живописчиси, Москва полиграф институтунун доценти Оксана Трофимовна Павленко аныкталган. Ошондой эле эскиздин өйдө жагындагы үч саялуу айрыны алып салып, койдун жана жылкынын башынын сүрөтүн киргизүү сунушталган. Герб 1937-жылдын 23-мартында республиканын конституциясы Кыргыз ССРинин 5 шашылык сьездинде кабыл алынган. 1994-жылдын 14-январында жаңы герб кабыл алганга чейин Герб Кыргыз ССРинин мамлекеттик символу болгон.