Кыргыз Республикасынын ГИМНи


Сөзү: Ж. Садыков, Ш. Кулуев
Обону: Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Кыргызча:
Ак монгулуу, аска зоолор талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Оркундой бер, осо бер,
Оз тагдырын колунда.

Байыртадан буткон муноз элиме,
Досторуна даяр дилин берууго.
Бул ынтымак Эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Оркундой бер, осо бер,
Оз тагдырын колунда.

Аткарылып элдин умут тилеги,
Желбиреди экиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата-салтын, мурасын,
Ыйык сактап, урпактарга берели.

Орусча:
Высокие горы, долины, поля
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо,
Всегда свою Родину свято храня

Кайырма:
Вперед, кыргызский народ
Путем свободы вперед!
Врастай, народ, расцветай,
Свою судьбу, созидай!

Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Кыргызстана, родная страна,
Лучами согласия озарена.

Припев:
Вперед, кыргызский народ
Путем свободы вперед!
Врастай, народ, расцветай,
Свою судьбу, созидай!

Мечты и надежды народа сбылись,
И знамя свободы возноситься ввысь
Наследие отцов наших передадим
На благо народа потомкам своим

Припев:
Вперед, кыргызский народ
Путем свободы вперед!
Врастай, народ, расцветай,
Свою судьбу, созидай!