Кыргыз уруулары — кыргыздардын тарыхый калыптанган уруулук жана тектик бирикмелери.

Кокон хандыгы (өзбекче Qo'qon xonligi; персче خانات خوقند Khānāt-i Khuqand) — 1709—1876-жылдары заманбап Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Түштүк Казакстан жана СыньцзяньУйгур автономдук районунун (Чыгыш Түркстан) аймагында өкүм сүргөн Борбору Кокон шаары болгон өзбек мамлекети.

Бүбүйра Кыдыралиева

"Репрессия жөнүндө маалымат" Бүбүйра Кыдыралиева 38-жылдардагы кандуу массалык репрессиянын курмандыктары жөнүндө сырды ачып бергени менен элге белгилүү. 1938-жылдын 5, 7, 8-ноябрь күндөрү Чоң-Таш айылынын айланасында Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөгөн мамлекеттин көрүнүктүү ишмерлери:

Кыргыз элинин калыптанышы. Кыргызстандын азыркы аймагы узак тарыхый процесстин натыйжасында аныкталган, жана "Кыргызстан тарыхы" бул жаатта көптөгөн жолду басып өттү.

Көчмөндүк турмушту атамзамандан башынан кечирген кыргыздардын "материалдык маданият" тарыхы өтө бай жана эң байыркы болуп эсептелет.