Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Кыргызстандын тарыхы

Кыргызстандын тарыхы, басып өткөн жолу жөнүндө күндөр, даталар, окуялар, учурлар

Кыргызстан монгол империясынын тушунда

13-кылымдын башында монголдордун Боржегин уруусунан чыккан Темучин буткул татарларды, найман, онгут жана башка бир нече турк урууларын озуно

Кыргызстандагы карлуктар

Кыргызстандагы карлуктар — күн батыш түрк мамлекети бытырагандан кийин рухтарынын баш кошо албагандыгынын анык кабарларын Кытай, Араб, Персия тарыхчылары көрсөтөт. Мамлекет кураган түрк эли, түрк атагынан башка күн батыш менен күн чыгышта дагы башка атак алып, угуз же болбосо тогуз угуз делип жүргөн.

Карлуктар

Карлуктар — VI—XV кылымдардагы Орто Азия аймагындагы байыркы түрк уруусу, ошондой эле уруулук бирикме. Карлуктар заманбап өзбек, уйгурлардын байыркы тектеринен, бир бөлүгү түркмөндөрдүн курамына кирген.

Уйгур кагандыгы

Уйгур кагандыгы же Уйгур каганаты (744-840-ж.) — Борбордук Азиядагы уйгурлардын мамлекети. Борбору Орхон суусунун боюндагы Ордо Балык шаары.

Кыргыз сому

Сом — Кыргыз Республикасынын акча бирдиги. Бир сом жүз тыйынга барабар. ISO 4217 тамга коду — KGS, санариптик коду — 417, расмий белгиси — c.

Кыргыз уруулары

Кыргыз уруулары — кыргыздардын тарыхый калыптанган уруулук жана тектик бирикмелери.

Кокон хандыгы

Кокон хандыгы (өзбекче Qo'qon xonligi; персче خانات خوقند Khānāt-i Khuqand) — 1709—1876-жылдары заманбап Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Түштүк Казакстан жана СыньцзяньУйгур автономдук районунун (Чыгыш Түркстан) аймагында өкүм сүргөн Борбору Кокон шаары болгон өзбек мамлекети.

Репрессия жөнүндө маалымат

Бүбүйра Кыдыралиева

"Репрессия жөнүндө маалымат" Бүбүйра Кыдыралиева 38-жылдардагы кандуу массалык репрессиянын курмандыктары жөнүндө сырды ачып бергени менен элге белгилүү. 1938-жылдын 5, 7, 8-ноябрь күндөрү Чоң-Таш айылынын айланасында Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөгөн мамлекеттин көрүнүктүү ишмерлери:

Кыргызстан тарыхы

Кыргыз элинин калыптанышы. Кыргызстандын азыркы аймагы узак тарыхый процесстин натыйжасында аныкталган, жана "Кыргызстан тарыхы" бул жаатта көптөгөн жолду басып өттү.

Материалдык маданият

Көчмөндүк турмушту атамзамандан башынан кечирген кыргыздардын "материалдык маданият" тарыхы өтө бай жана эң байыркы болуп эсептелет.

Сайтка жарнама жайгаштыруу