Кыргыз желеги


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу (желеги) - Кыргыз Республикасынын герби, гимни өңдүү мамлекеттик символдорунун бири. Жогорку Кеңештин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен кабыл алынган, 5-мартта өкмөтү үйүндө салтанаттуу көтөрүлгөн, пропорциясы 3:5.

Мазмуну
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу
Жогорку сапатта көчүрүү (png)

Автордук жамаат

Эдил АйдарбековБекбосун ЖайчыбековСабыр ИптаровЖусуп МатаевМаматбек Сыдыков
Эдил АйдарбековБекбосун ЖайчыбековСабыр ИптаровЖусуп МатаевМаматбек Сыдыков
Кыргыз Республикасынын туусунун авторлору
Солдон оңду карай: Жусуп Матаев, Сабыр Иптаров, Бекбосун Жайчыбеков, Маматбек Сыдыков, Эдил Айдарбеков.

Жалпы маалымат

Кыргызстандын Мамлекеттик желеги - өңү кызыл тик бурчтуу кездеменин ортосунда алтын түстөгү тегерек күн жайгашып, нурлары (кырк нур) чагылдырылган. Күн дискинин ичинде кызыл түстөгү боз үйдүн түндүгү түшүрүлгөн.

Мамлекеттик туунун жазылыгы анын узундугунун 3/5 түзөт. Нурлуу дисктин диаметри желектин жазылыгынын 3/5 барабар. Күн дискинин жана нур дискинин өз ара катышы да 3/5. Түндүктүн диаметри нур дискинин диаметринин жарымын түзөт. Кызыл түс кайраттуулук, каармандык, чечкиндүүлүк маанисин берип, айкөл Манастын желегинин түсү катарында болгон.

Чечмелениши

Кыргыздын орнаменттик маданиятында күн жарыктыкты, ачыктыкты, туруктуулукту билдирет. Алтын түсү бейкуттук менен байлыктын белгиси. От жалыны сыяктуу болуп, кырк нур - бул 40 уруунун бүтүн бир элге биригүүсү.

Түндүк сфералык формадагы конструкцияда болуп, ата-конуштун, кеңири мааниде тынчтыктын, ошондой эле кыргыз турагы боз үйдүн символу. Түндүктүн тегерек рамасы чырмалышкан бирикмелер менен биригет. Жер менен көктү байланшытыргандай кабыл алынып, үйдүн коломтосу сыяктуу. Андан тышкары түндүк өлкөдөгү элдердин биримдик маанисин да берет.

Техникалык спецификациялар

Желек өлчөмүнө карабастан КРнын президентинин резинденциясында сакталган Кыргыз Республикасынын туусунун түстүк жана схематикалык эталонуна дал келиши керек. Түстөрү желектин техникалык спецификацияларында көрсөтүлгөн түстөргө туура келиши керек.

Түстүк моделдер

ТүсүPANTONECMYKRGBHEX
КызылPANTONE 1788 C0-100-100-0255-0-0#ff0000
Сары (алтын)PANTONE Yellow C0-0-100-0255-255-0#ffff00

Тарыхый желектер

1919—1921-жылдардагы Түркестан АССРинин желеги1919—1921-жылдардагы Түркестан АССРинин желеги
1921—1924-жылдардагы Түркестан АССРинин желеги1921—1924-жылдардагы Түркестан АССРинин желеги
1926—1936-жылдардагы Кыргыз АССРинин желеги1926—1936-жылдардагы Кыргыз АССРинин желеги
1938—1952-жылдардагы Кыргыз ССРинин желеги1938—1952-жылдардагы Кыргыз ССРинин желеги
1952—1992-жылдардагы Кыргыз ССРинин желеги1952—1992-жылдардагы Кыргыз ССРинин желеги
1992-жылдан тарта Кыргызстандын учурдагы желеги1992-жылдан тарта Кыргызстандын учурдагы желеги

Желекти илүү

Кыргыз Республикасынын желегин тескери (түндүгүн ылдый каратып) илүүгө жол берилбейт. Өлкөнүн кээ бир аймактарында тууну тескери илип койгон фактылар болуп, бул үчүн көптөгөн адамдар өз жазасын алышкан. Желекти туура илүү үчүн түндүгүн өйдө каратып илүү зарыл.

Желекти орнотуу

Кызыктуу маалыматтар

Адабияттар

Булактар

2016-06-09 2684 Башкалар Жыргалбекова С. 2020-08-17

Рахат
Пикир куруп бергениниздерге чон Рахмат аябай жардам берди