«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

комузчу


Созу Темиркулдуку

Обону элдики

Ой, комузчу, комузчу,

Чертип койчу комузду,

Элжиресин эт журок,

Бийик чыгар добушту

Муратаалы чал тарткан,

«Сынган Бугу», «Камбаркан»,

Ушул сонун куулорду

Уккан жандар тан калган,

Ойго келбейт убайым,

Оюнуна тунайын,

Токтогулдун «Ботоюн»

Чертип койчу угайын.

Жерде эмес бийик коктосун,

Жанынан кыздар кетпесин,

Козгоп-тузоп койдун бейм,

Журогумдун тепкесин.

Ниязаалы сайраткан,

Боз торгойдой айдаткан.

«Сары Барпы» кууну черт

Тыншасын булбул чарбактан,

Аккуу канат каккандай,

Дарыя жылып аккандай.

Элестетем бир туруп

Жаштар бирге баскандай.

2016-05-20 3386 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20