Жапайы канаттуулардын бышкан эти


Жапайы канаттуулардын бышкан эти - жапан канаттуулардын ичинен улар, жапайы каз-өрдөктүн, кыргоолдун этин тазалоо, бузуу, бышыруу бакма канаттуулардыкындай эле. Кекилик, чил, чүрөк, суксур, соно, кашкалдак, таан, бөдөнө, көгүчкөн сыяктуу канаттуулардын этин тазалоо бакма куштарга окшош болгон менен аларды бузуу жагынан айырмасы бар. Аталган парандалар чакан болгондуктан чоңураактарын эки саны менен учадан бүктөп экиге ажыратат. Бөдөнө, көгүчкөн сыяктуу чакандарын бүкүлү бышырат.

2017-10-24 768 Кыргыз тамак-аштары Жыргалбекова С. 2017-10-24