Талаа-түздө даярдалган тамактар


Байыркы элдин катарында келе жаткан кыргыздардын жашоо-тиричиликтери тоо-таштарды маанектеп, суу чайпалтып кечүүлөрүнө, ашуу ашып көчүүлөрүнө, тактап айтканда, мал чарбачылыгын арка-бел тутууларына шартташкан. Беш түлүктү арбын күтүп, анын азык-түлүктөрү күндөлүк турмуштун негизин түзөт. Эт, сүт тамак-аштын чордону болгон. Мындан көптөгөн даам даярдалган. Канжыгасында кол чаначы, куржуну дайыма байлалуу кыргыздар жол азыктарын ала жүрүшкөн. Жоокерчилик ага мүмкүнчүлүк түзгөн. Мындан сырткары ээн талаа-түздөрдө мал союлуп, андан тамак даярдашкан. Алар төмөкүлөр кирет:

  • Таш кордо
  • Жер казан
  • Думбулоо
  • Быжы
  • Олобо
  • Күрптүн бышкан эти
  • Жапан канаттуулардын бышкан эти

Булар тамактар боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн сайтыбыздан атын жазып издениз.

2017-10-24 273 Кыргыз тамак-аштары Жыргалбекова С. 2017-10-24