Мектепке чейинки балдардын тамактануусу ар түрдүү болуп, нандын түрдүү сортторун, ар кандай крупаларды, жашылча-жемиштерди, сүт, сүттөн жасалган азыктарды, этти, балыкты, жумуртканы камтыйт. Сүттүн көлөмү азайганга карабастан, күнүнө бул курактагы балдарга 500 мл сүт берүү зарыл. Бир жумага тамак-аштын менюсун

Белоктор сыяктуу организмдин клеткаларын курууда майлар дагы катышат, ошондой эле бир топ витаминдерди да кармап турушат. Адамдын организминде майдын жалпы көлөмү орто эсеп менен 10-20% барабар. Майдын көбү май тканында жайгашат, ал эми азыраагы жаңы клеткалардын түзүлүшүнө жумшалат. Организмде майлардын топтолушу адамдын жынысына, жашына, ошондой эле жашоонун жана иштин мүнөзүнө көз каранды болот. Майдын бир бөлүгү боордо,

Эмгекке тарбиялоо маселесине үй-бүлөдө айрыкча көңүл бурганы абзел. Кыздар эмгектин эң жакын жана биринчи жардамчылары. Балдарга караганда түйшүкчүл келишип, үй ичиндеги жумуштарга эрте аралашат. Алды менен кыздар өзүн өзү тейлөөгө тарбиялансын. Башкача айтканда кичинесинен тартып эле кийим кечелерин өзү кийүүгө,

Күн тартиби ден - соолуктун эң негизги шарты. Ишти жана эс алууну туура уюштуруу балдардын жүрүш-турушуна, адаттардын калыптанышына жана аң сезиминин өрчүшүнө чоң таасир этет. Күн тартиби өзүнө эртең менен ойгонуп, туруунун мезгилин, мектептеги, үйдөгү иш аракетинин жана эс алуунун так убактысын камтыйт. Эгерде күн тартиби баланын жашына жана психикасына шайкеш болуп түзүлсө, бала өз убагында пландаштырган иш чараларын аткарганга үлгүрөт. Эгерде андай

Үй-тирчиликте, оюн-шоокто жана кокустан балдар учтуу буюмдарды олдоксон пайдаланганда, көзгө тийип залал келтириши мүмкүн. Ошондуктан мындай учурда ата - эне баланы мындай буюмдардан сакташы керек. Эл арасында көп жолугуучу көрүүнүн бузулушу - жакынды же алысты начар көрүү болуп эсептелет. Көрүүнүн бузулушу жалаң