Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Адабият

Кошоктор

Кыргыз элдик оозеки чыгармаларынын ичинен үрп-адат, салт ырлары кеңири орунду ээлейт. Мындай ырларга кошоктор (киши өлгөндөгү, кыз узаткандагы),

Касым Тыныстанов Ысык-Көлгө

Касым Тыныстанов "Ысык-Көлгө" деген чыгармасында өзү туулган жерине болгон сагынуусун билдирүү менен бирге өз мекенинин

Карагул ботом

Калык Акиев "Карагул ботом" чыгармасында адам баласы менен жаратылышта болгон өз ара мамилени көрсөткөн. Адам өзүнүн кызыкчылыгын

Каныкейдин Тайторуну чаптырышы

Каныкейдин Тайторуну чаптырышы — Каныкей Семетейди көтөрүп, Чыйырдыны ээрчитип Букарды көздөй качат (Каныкейдин Букарага качышы жана Бакайдын сөзү). Ал жерге барганда, атасы Темиркан Каныкейге үй, жай мал бөлүп берет.

Каныкейдин жомогу

Каныкейдин жомогу — Семетейдин балбандыгын көргөн кандар аны чоңойтпой жаштайында өлтүрүүнү ойлойт. Манастын энеси токсон бештеги Чыйырды: «Семетейди көрсөт» — деп, Каныкейге жалынат (Манас эпосу).

Каныкейдин Букарага качышы жана Бакайдын сөзү

Каныкейдин Букарага качышы жана Бакайдын сөзү — Каныкей — Семетейдин апасы. Манас эпосундагы Манас жана анын жакындары каардуу душмандардан каза тапканда Каныкей абдан терең кайгыга батат. Бирок анын акылдуулугу чоң кайгыны жеңүүнү мажбур кылат.

Канаттуулар чыгармасы

Бул чыгарма тууралуу казак элинин уулу жазуучусу жана окумуштуусу Мухтар Ауэзов: "Мындай чыгарма менен кандай

Жоомарт Бөкөнбаев-Жайдын кечи

Ж. Бөкөнбаев "Жайдын кечи" деген ырында жаратылыштын кооздугун даана салыштырып көрсөткөн. Тактап айтканда, ошо жайдын кечиндеги асмандын көрүнүшүн, дайранын

Жусуп Турусбеков жана энем поэмасы

Бул чыгарма кыргыз поэзиясындагы профессионалдык поэма. Ж. Турусбеков «Энем» поэмасында жаңы замандын жаңы образын көрсөтөт. Ал образ — окуусун бүтүрүп келген эненин баласы.

Жер кепеде өткөн күн ыры жөнүндө

Калык Акиевдин "Жер кепеде өткөн күн" деген ырында чыныгы турмуштук окуя жазылган. Ырда Калыктын атасы Акынын оор турмушу баяндалган. Ошол мезгилде

Сайтка жарнама жайгаштыруу