Адабият

Подписаться на эту рубрику по RSS

Кошоктор

Кыргыз элдик оозеки чыгармаларынын ичинен үрп-адат, салт ырлары кеңири орунду ээлейт. Мындай ырларга кошоктор (киши өлгөндөгү, кыз узаткандагы),Кененирээк...