Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Адабият

Семетейдин Таласка келиши

Семетейдин Таласка келиши — ошентип, Каныкейден эл-жеринин дарегин уккандан кийин, Семетей Таласка жөнөйт (Каныкейдин жомогу). Адыр-адыр тоо, боз будурмак бел ашып, ээн талаа, эрме чөл басып, нечен дайра суу кечип, жүрүп отурат.

Манастын туула элегиндеги бабалары

Манастын төрөлө электеги бабалары — Манас эпосундагы Манастын ата-теги, чоң аталары улуу манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча.

Манастын төрөлүшү

Манастын төрөлүшүМанас эпосундагы Манас баатырдын төрөлүшү жөнүндөгү үзүндү ыр-саптар.

Манастын Таласка көчүп келиши

Манастын Таласка көчүп келишиМанас эпосундагы Манастын Таласка көчүп келгендиги тууралуу үзүдү ыр-саптар.

Манастын бала чагы

Манастын бала чагыМанас эпосунун башкы каарман Манастын бала чагы жөнүндө жалпы түшүнүк.

Манас эпосундагы кыргыздардын көчүшү же биригиши

Манас эпосундагы кыргыздардын көчүшү же биригиши — Алтайдагы кыргыздарды Манас Ала-Тоого көчүү туурасындагы акыл-кеби.

Курманбек эпосунун негизги темасы, идеясы, варианттары

Курманбек эпосунун негизги темасы, идеясы, варианттары. Курманбек баатырлык эпостордун бири, «Курманбектин» эл арасында түрдүүчө айтылып жүргөн варианттары бар, алар:

Курманбектин арманы

Курманбектин арманыКурманбек дастанындагы башкы каармандын жарадар болуп жатып калгандагы арманы.

Курманбек эпосундагы каармандардын образдары

Курманбек эпосундагы каармандардын образдары — Курманбек кенже эпосугдагы каармандардын кейиптери, ролдору.

Көркөм адабият

Көркөм адабият — жалгыз материал катары табигый тилдин сөздөрүн жана конструкцияларын колдонгон искусствонун түрү.

Сайтка жарнама жайгаштыруу