Ж. Бөкөнбаев "Жайдын кечи" деген ырында жаратылыштын кооздугун даана салыштырып көрсөткөн. Тактап айтканда, ошо жайдын кечиндеги асмандын көрүнүшүн, дайранын

Ж. Турусбеков (1910-1943) - акын, драматург. 1910-жылы Ысык-Көл областында Тоң районунун Күн-Батыш айылында туул - ган. 1916-жылы Үркүндө Кытайга

Калык Акиевдин "Жер кепеде өткөн күн" деген ырында чыныгы турмуштук окуя жазылган. Ырда Калыктын атасы Акынын оор турмушу баяндалган. Ошол мезгилде
Бул чыгармада Тоголок Молдо Анаркүл аттуу кыздын атасына болгон нааразычылыгын жана тилегин көрсөткөн. Атасы Карабай Шеримбайдан, алганын кайрып
Келин кетти деп угуп,
Сүйүнчүлүү кеп угуп.
Үчүкенин үйүнө,
Келип түштү энеси.
Арылбайт акыр заманда,
Көпчүлүктүн