Аба ырайы


Күндөлүк турмушта аба ырайын алдын ала билүүгө көмөктөшүүчү жөнөкөй приборлордун бири - барометр. Ал атмосфералык басымдын өзгөрүшүн көрсөтүү менен бизге аба ырайы тууралуу алдын ала кабарлайт. Бизди курчап турган атмосферанын бардык абалы аба ырайы деп аталат. Аба ырайы абанын өтө зор массасынын оошуп-жылышуусуна жана океан, дениз, кургак жерлердин үстүндөгү атмосфералык басымдын айырмасына байланыштуу болот. Мындай айырмачылыктар түндүк жана түштүктөгү, деңизге жакын жерлердеги жана материктердеги абаны күндүн бирдей жылыта албагандыгынан келип чыгат. Тоолор да аба ырайына таасир этет. Аба ырайын 1-2 эле күн эмес, бир жума, ал тургай бир нече ай мурда да алдын ала айтууга болот. Муну метеорология илими изилдейт. Аба ырайын иликтөө кызматы - көп сандаган метеорологиялык станциялар кургак жерлердин жана деңиздин үстүндө бир нече жүз метр бийиктиктеги шамалдын багытын жана ылдамдыгын аныктайт.

Метеорологдор атмосфера басымынын жогорку жана төмөнкү борборлору кандайча орун которуштуруп турганына көз салышат. Бул иште метеорологдорго аба ырайын иликтөө кызматынын учактары жана кемелери жардам берет. Жердин метеорологиялык спутниктери аба ырайына үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп, алынган маалыматтарды радио аркылуу жерге кабарлап турушат. Аба ырайын алдын ала билүү кеме капитандарына да, учкучка да, айдоочуга да, темир жолчуга да, курулушчуга да, айыл чарба кызматкерлерине да керек, анткени, үрөн себүү, эгин жыйноо, чөп чабуу мезгили аба ырайына байланыштуу болот.

Жайгаштыруу: 2016-05-22, Көрүүлөр: 3913, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2016-05-22