Шарп - ача туяктуу малдын өтө жугуштуу ылаңдарынын бири, аны менен адам оорушу мүмкүн Шарптын фильтрден, өтүп кетүүчү өтө майда вирус козгойт, аларды электрондук микроскоптун жардамы менен 50-100 мин эсе чоңойткондо гана көрүүгө болот. Ылаңдын негизги булагы

Кыргызстанда тоюттун негизги булактары катары көп жылдык чөптөр саналат. Биздин республикада люцерна, эспарцет жана көп жылдык чөп өсүмдүктөрү (топтолушкан ак сокто же костёр, кылкансыз түбү бош же житняк ж. б.) бар. Алардан чөп, сенаж даярдашат жана ошондой эле көк кезинде да колдонушат.

Саан уйларды байытуу туура жана өз убагында жүргүзүлүүсү зарыл. Анткени саан уйларды туура байытпасак каалагандай төл ала албайбыз жана сүт өндүрө албайбыз. Ошондуктан саан уйларды жети ай бооз кезинде, же эки жүз жыйырма

Мурун көңдөйүнүн былжыр челинин жана жанаша жайгашкан синустардын сезгениши бардык канаттууларда кездешет, өзгөчө жаш төлдөрдө, жөжөлөрдө көп кездешет.

Оорунун себеби. Жөжөлөрдүн арасында бардык жөжөлөрдүн оорусунун келип чыгуу себеби өтө муздап кетиши, адарым желге (сквозняк)

Бир жылдык керектелүүчү тоюттун нормасын түзүш үчүн норма жана рацион деген түшүнүктөр менен тааныш болушубуз керек.

Тоют нормасы - бул малдын өзүнүн организминин талабын, физиологиялык өзгөчөлүктөрүн, ден соолугун канааттандырыш үчүн керектелүүчү аш болумдуу азыктын топтому. Айыл