Уузду эмизүүнүн маанилүүлүгү. Музоо жаңы туулар замат ага ууз эмизүү керек. Азыктандырууну кечиктирүү же жетишерлик ууз бербөө музоонун өлүмүнө алып келиши мүмкүн.

Ууздун сапатын кантип аныктоого болот? Ууздун сапаты бир көргөндө эле билинет, жакшы

Мителер канаттууларга орчундуу зыян алып келет. Өндүрүмдүүлүгүн төмөндөтөт, жаш жөжөлөрдүн өсүүсүн басаңдатат жана жүдөтөт. Өзгөчө сырткы мителер канаттуулардын тынчын абдан алат. Кенелер түнкүсүн канаттуулардын канын соруп,

Бул желиндин сезгенүү ооруларынын жалпы айтылышы. Ал клиникалык жана субклиникалык болуп эки формада кездешет. Мастит саалып алынган сүттүн санын гана азайтпастан, анын сапатын да төмөндөтөт. Адатта фермерлер маститтин клиникалык формасын гана аныктай алышат.

Дезинфекция - жугуштуу оорулардын козгогучтарын тышкы чөйрөдө жугушсуздандыруу эки баскычтан (этап) турат:
1.Сарайларды тазалоо - көң, кыктан тазалоо;
2.Дезинфекциялоочу заттарды пайдалануу.

Дезинфекция төмөнкүлөргө жүргүзүлөт:
1.Мал

Жайытта багуунун мааниси. Малдын жайытта багышы ар дайым тынымсыз кыймылда болуунун, таза аба менен көк чөптүн болушунун жана күндүн нурунун тийишинин натыйжасында, малдын жалпы абалына, өнүгүп өсүшүнө жана азыктуулугуна жакшы таасир көрсөтөт. Ошонун натыйжасында малдын денеси