Минип жүрүүчү жана таскактуу айгыр-тукум өндүрүүчүлөрдүн тирүүлөй салмагы 500-550 килограмм салмактагыларды кулун салаар алдында толук баалуулуктагы тоют менен багышат.

Айгыр

Жумушчу аттарды тоюттандыруунун нормасы алардын тирүүлөй салмагын жана алар аткарган жумуштун көлөмүн эсепке алуу менен түзүлөт. Ар бир айда аларды таразага тартып алардын арык-семизин

Репродукциялоодо азык заттарга болгон муктаждык жана продукт берүү категорияларына, физиологиялык абалына (эт, сүт, организимдин өсүшү, бооз мезгили ж. б.) карата

Кутурма боюнча жалпы маалымат. Кутурма - сүт эмүүчүлөрдүн вирус козгогон, борбордук нерв системасын жабыркаткан белгилер менен коштолгон тез өтүүчү өлүм менен

Жаңы боозуган кезинен баштап эле бээлер эң мыкты шартта багылып, толук кандуу тоюттандырылышы керек. Бээлерди атканаларда бакканда ал жер кенен, кургак, желдеп турган жана жарык имарат болгону максатка