Тооктордун жана үндүктөрдүн өтө жугуштуу оорусу. Ооруган канатуулардан жугат.

Кантип жугат: - ооруган тооктордон, шаймандар менен, жапайы канатуулардан, шамал менен, кык аркылуу.

Белгилери: - Тооктор жүдөйт, чычкактайт, таажысы карарат, канаты

Карындын ичиндеги газдын өтө көбөйүшү ич көпмө деп аталат. Бул көбүнчө уйларда, койдо жана кээ бир учурларда эчкиде кезигет. Малга бедени, люцернаны берип, андан кийин сугарганда, кээ бир уу чөптөрдү (уу коргошунду, сары

Сүт - бул сүт эмүүчү жаныбарлардын жана адамдардын эмчектеринен лактация мезгилинде иштелип чыгуучу суюктук, бала жана жаңы туулган мал үчүн өтө аш болумдуу физиологиялык азык зат. Төрөттөн жана тууттан

Сүт - бул саан мезгилинде секретордук бездер (железалар) менен иштелип чыккан жаны туулгандардын тамагы, секретордук суюктук. Бизге белгилүү болгондой сүт 87% суудан, 4,7 % сүт кантынан, 3,9 % майдан, 3,2 % белоктон,

Сибирь кулгунасы малдын бардык түрүн, жана адамды жабырката турган коркунучтуу ылаңдардын бири болуп эсептелет. Бул ооруну жергиликтүү калк анын сырткы көрүнүшүнө жараша уйлар ооруганда – “көк көйнөк” адам ооруганда - “куйдургу” деп атап келишкен.