Кыргызстан — официалдуу Кыргыз Республикасы (аббревиатура — КР) — Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системасынын батыш жана борбордук бөлүгүндө жайгашкан, Борбор Азиядагы өлкө. Түндүгүндө Казакстан, батышында Өзбекстан, түштүк батышында Тажикстан, чыгыш жана түштүк-чыгышында Кытай өлкөлөрү менен чектеш. Борбору — Бишкек калктын эң жыш жайгашкан республиканын шаары, 2020-жылдын баштында туруктуу жашоочулардын саны — 1 053 900 адам. Калкынын жайгашуусу боюнча экинчи шаар Ош.

"Байыркы Рим" анын маданияты, жери, эли жана башкалар тууралуу. Өзүңөр билгендей эле Рим Итальяда жайгашкандыктан Италья тууралуу кыскача кеп айта кетели.

Байыркы Египет

"Байыркы Египет" тууралуу силер эмне билесиңер? чарбасы, коому, диний ишенимдери жана башкалары.

Байыркы Кытай

Байыркы Кытай - бул биздин күнгө чейин жашоо тартиби дээрлик өзгөрбөгөн эң байыркы маданият. Кытайлык акылман башкаруучулар улуу империяны миң жылдар бою сактап келишкен. Келгиле, бардыгын ирээти менен кыскача карап чыгалы.

Байыркы Индия

Байыркы Индия цивилизациясы Чыгыштын эң байыркы жана алгачкы цивилизацияларынын бири болуп эсептелет. Бул мамлекеттин тарыхы миң жылдап саналат.