Трансляция


Трансляция (лат. translatio-ташуу) - амин кислота аминоацил РНКнын молекуласынын полипептид чынжырына ташышын билдирет. Акырында атайын белоктун молекулалары клетканын рибосомасында синтезделинет.
Организмдеги амин кислотараы талары кээ бир учурда түрдүү өзгөрүштөргө дуушар болушат: дезаминдешүү, декарбоксилдешүү, кайра аминдешүү. Амин кислоталар дезаминдешкен учурда кеток-талар м-н аммияк пайда болот.
Кайра аминдешүү реакциясында организмде алмаштырылуучу жаңы амин кислоталардын синтези жүрөт. Ал эми декарбоксилдешүүдө амин кислотанын курамынан карбоксил тобу бөлүнүп чыгат.

2016-08-10 1229 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10