Кыргызстандагы апрель революциясы (элдик революция) — 2010-жылдын апрель айында ошол кездеги Кыргыз Республикасынын Президенти Курманбек Бакиевге каршы өткөн массалык нааразычылыктар жана баш аламандыктар.

Улуттук адабият күнү — Кыргыз Өкмөтүнүн чечими менен Кыргызстанда 2011-жылдан бери жыл сайын 12-декабрда бегиленет.

Нооруз (персче. نوروز «жаңы күн»; ошондой эле Эл аралык Нооруз күнү; 21-март) — иран жана түрк элдеринин астрономиялык күн календары боюнча жаздын келүү майрамы. Нооруз ислам салттарына түздөн-түз таандык болбогон улуттук салт болуп эсептелинет.

Социалдык адилеттүүлүк - бул жөн гана этникалык императив эмес, бул улуттук туруктуулуктун жана глобалдуу жетишкендиктин негизи. Улуттардын жана элдердин продуктивдүү потенциалын толук кандуу өздөштүрүүдө тең мүмкүнчүлүктөр, тилектештик, адам укуктарын урматтоо өтө маанилүү.

22-апрель Эл аралык жер күнү

Жыл сайын 22-апрелде жөн гана чоң эмес, а чындыгында глобалдуу майрам - Эл аралык (бүткүл дүйнөлүк) Жер-Эненин - жалпыбыздын жайлуу үйүбүздүн күнү (International Mother Earth Day) белгиленет.