Кыргыздардын тарыхы канткен менен согуштардын тарыхы. Дуйнодогу дастандарга эн бай эл - кыргыздар. Алардын ошол дастандарынын дээрлик бардыгында согуш окуялары суроттолот. Башкы каармандар да алп, чон темир зоотторду кийген каардуу баатырлар. Баатырлар менен бирге аттар тен коюлат. Башы адам, калган болугу ат болгон жаныбарлар - кентаврлар ушул кыргыздардан