Улут уңгусу билимдүү жаштарда демекчи, келечек муундарга билим берип, тарбиялоодо көрүлүп жаткан бүгүнкү күндөгү иш-аракеттер ич жылытаарлык деңгээлде болбосо да, ар бир педагогдун бул тармакты өнүктүрүүгө кошо турган салымы башкы мүдөөсү болушу керек деп эсептейм. Андыктан ушул тармактын өнүгүүсүнө кошкон салымым болуп калсын деген ар бир жүрөгүндө оту бар, дилгир жаштардын демине дем, күчүнө күч берген, демилгелүү жаштарга катарлаш

Кыргыздардын тарыхы канткен менен согуштардын тарыхы. Дуйнодогу дастандарга эн бай эл - кыргыздар. Алардын ошол дастандарынын дээрлик бардыгында согуш окуялары суроттолот. Башкы каармандар да алп, чон темир зоотторду кийген каардуу баатырлар. Баатырлар менен бирге аттар тен коюлат. Башы адам, калган болугу ат болгон жаныбарлар - кентаврлар ушул кыргыздардан