Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу (желеги) - Кыргыз Республикасынын герби, гимни өңдүү мамлекеттик символдорунун бири. Жогорку Кеңештин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен кабыл алынган, 5-мартта өкмөтү үйүндө салтанаттуу көтөрүлгөн, пропорциясы 3:5.

Жер жузундо 6000ден ашык тил бар. Окумуштуулар тарабынан аныкталган далилдерге таянсак, онуккон мамлекеттердин тилдери, аз сандагы экономикалык жактан артта калган мамлекеттердин, болбосо тигил же бул мамлекеттерде жашаган этностордун элдерине устомдук кылып, жоюлуп кетуусуно шарт тузуудо.

1917-жылга чейин Кыргызстанга гидроэнергетика онор жайдын озунчо тармагы катары дээрлик жок болгон. 1923-жылдан тартып электр энергиясы кочолорду жарыктандыруу учун пайдаланыла баштаган, ал эми 1930-жылдан тартып айыл чарбасында пайдаланылат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни — Кыргызстандын желеги жана герби сыяктуу эле мамлекеттик символикаларынын бири. Гимн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992-жылдын 18-декабрындагы токтому менен кабыл алынган. Гимн үч куплет жана кайырмадан туруп, кийинчирээк экинчи куплеты алынып салынган.

Кыргыз калкынын оозеки чыгармаларында комуз инструментинин пайда болушу жонундо мындай уламыш бар. Илгери бир доордо Камбаркан аттуу мергенчи болгон экен. Ал убакта кыргыздар анчылык менен кун корушкон экен. Камбаркан бут айылды мергенчилик аркылуу багып туруучу экен.