Жыл мезгилдери - кыш, жаз, жай, күз болуп, төрткө бөлүнгөнү менен жыл мезгилдери өз ара бир топ бөлүкчөлөрдөн болорун өткөн ата бабалар өзгөчө такташкан. Ар жыл сайын 13-декабрда токсон күнгө созулган токсон мезгили башталат. Ар жыл сайын 22-декабрь эң кыска күн болсо, 22-июнда эң кыска түн болот. 8-январда 40 күнгө созулган кыш чилде башталса, 8-июлда 40 күнгө созулган чай чилде башталат.

18-августта жай чилде мезгили аяктайт. Кыш чилденин

Жарамазан айтуу - мусулман календары менен орозо мезгилинин (айынын) 2-жарымында ооз ачылган сон уймо-уй кыдырып ырдалуучу салттык ыр. Жарамазанды кобунчо балдар, кээде чондор да айтышкан.

Жарамазан айткандар 2-Зтон биригип алышып уймо-уй, айылма-айыл кыдырып уй ээсинин кадыр-баркын, ата-тегин, уй-булосун, мал-жанын мактап ыр-дашкан; ага байлык, ден соолук, бакыт ошондой

"Ысык кол облусу" Кыргызстандын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. 1939-жылы 21-ноябрда түзүлгөн. 1959-жылы 27-январда жоюлуп, кайра 1970-жылы 11-декабрда уюшулган. 1988-жылы 5-октябрда Ысык-Көл облусуна Нарын облусу бириктирилип, 1990-жылы 14-декабрда алар кайра бөлүнгөн.

Учурдагы билим берүү системасын өнүктүрүүнүн, андагы аткарылып жаткан иш аракеттердин сапатын жакшыртуунун жолдору.

Нарын облусу

Нарын облусу Кыргызстандын түштүк-чыгышында жайгашып, 1939-жылдын 21-ноябрында Тянь-Шань облусу болуп негизделген. 1962-жылдын 30-декабрында чачыратылып, анын карамагындагы аймактар республикага баш ийген. Ал эми Нарын облусу болуп 1970-жылдын 11-декабрынла кайра негизделген.